home

Gemeenschappelijk Wonen

voor gemeenschappelijk wonen in al haar vormen

Op zaterdag 15 mei was de tweede Open Gemeenschappelijkwonendag

Op deze dag was er extra aandacht voor gemeenschappelijk wonen in zijn vele varianten: centraal wonen, groepswonen, groepswonen van ouderen, woonwerkprojecten, ecodorpen, leefgemeenschappen, gestippeld wonen, etc.
Aandacht voor zowel individuele woongemeenschappen als de beweging als geheel.

Hieronder de 61 gemeenschappen waar de deuren in ieder geval open zullen zijn.
(Over het algemeen tussen 13 en 16 uur, zo niet, dan staat het er bij.)

Let op: eventuele extra informatie wordt zichtbaar als je met de muis over de naam van de woongemeenschap beweegt.

Klik hier voor de kaart van Nederland met deze gemeenschappen.

De betekenis van de aanduidingen achter de namen staat in de legenda aan het eind van de lijst.

Spring naar een plaats, beginnend met: A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

[cw]
open van 11:00 tot 13:00 uur

[50+]

[50+]

[cw]

[50+] Woongroep Nieuwendam en Woongroep De Roef doen deze dag samen
Op adres: Lucien Gaudinstraat 234

[50+] Woongroep Nieuwendam en Woongroep De Roef doen deze dag samen
Op adres: Lucien Gaudinstraat 234

[50+]

[50+]
open van 14:00 tot 16:00 uur

[50+]

[50+]

[50+]

[50+]

[50+]

Tevens presenteren wij een nieuw project te Baarn, nl. "De Kwekerij". Enkele koopwoningen en huurwoningen in de vrije sector van dit project zijn nog niet vergeven.

[50+] Bezoekadres tijdens de Open Gemeenschappelijkwonendag:
Woongroep Koningin Julianaschool, De Vlinthof 1-23, 3741 AW Baarn
Enkele koopwoningen en huurwoningen in de vrije sector van ons project zijn nog niet vergeven.

[50+]

[50+]

[cw] Het adres van 't Aardrijk voor de open dag is: Aardrijk 21A


[cw]

[cw] ontvangst in onze ontmoetingsruimte (OR): Tourslaan 22

[sp]

[ww] Woon-/werkwijk Elkrijk - die wij in Eindhoven gaan bouwen - zal eind 2012 gereed zijn. Dus kunnen we nu nog geen Open Dag houden op de locatie.
Dat neemt niet weg dat deelname aan de Open Dag voor Elkrijk ERG belangrijk is, omdat we nog aspirant bewoners zoeken. Dat kunnen zowel huurders als kopers zijn, met een kleine of met een wat ruimere beurs. Aspirant bewoners dienen lid te worden van de bewonersvereniging en gaan samen met hun toekomstige buren zelf de woningen en de wijk ontwerpen en bouwen (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).
Op de Open Gemeenschappelijkwonendag zijn we te gast bij
CW Lismortel, Tourslaan 22, ook in Eindhoven

Landelijk Servicepunt Anders Wonen Anders Leven is onderdeel van Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
open van 14:00 tot 17:00 uur

[50+]

Plaats van openstelling is bij Woongroep De Singel, Groen van Prinsterersingel 17 in Gouda.

[sp] De open dag is op nummer 32
aanbellen bij de bel 'groepsruimte'

[50+]

[cw]

[50+]

[ww eco sp] We maken er nu dan ook een tuinwerkdag van, waar geïnteresseerde mensen kunnen meewerken in de tuin als ze willen. Dat hebben we maandelijks, en op 15 mei is er dan van 14.00-16.00 de open inlooptijd. De tuinwerkdag begint om 10.00. Informatie staat op onze website onder agenda.
open van 14:00 tot 16:00 uur

[50+]
open van 14:00 tot 16:00 uur

[cw ww]

[cw]

[50+ multi]

[50+]

[50+]

[cw]

[cw]


We wonen met 4 vrouwen in huur appartementen (monument) in het centrum van Middelburg.
Deze dag willen we ook graag benutten om met mensen van gedachten te wisselen over een toekomstige woongemeenschap op Walcheren, buiten de stad.

[50+]

[50+] In de ontmoetingsruimte van De Wijnterstaete op de Pater Wijnterlaan 16
open van 10:00 tot 12:30 uur

[cw]
open van 13:00 tot 14:30 uur

[cw] Onze feestruimte, met kantine zal open zijn en bij voldoende belangstelling zullen er rondleidingen gegeven kunnen worden.

[cw]

[cw wg eco] Woonvereniging Driehuizenhof is een in 2008 gerealiseerd gemeenschappelijk bouwproject van drie milieuvriendelijke huizen met gemeenschappelijke tuin midden in Nijmegen.
Tijdens de open dag zijn er eigen gemaakte sieraden en schilderijen van Liesbeth Pompert te zien en te koop.
Ingang is pal rechts van restaurant Valdin op hoek van Peltstraat/Annastraat.

[cw]

[gh]

[50+]
open van 14:00 tot 16:00 uur

[50+]


[50+]

[50+]

[ww wg]

[50+]

[cw]

[cw] ontvangst in de projectruimte op Leeuweriksweide 144 in Wageningen
open van 13:00 tot 17:00 uur

[50+ gh]

[50+]

[cw]


Legenda

Nb = Nieuwbouw
Ob = Oudbouw
H = Huurwoningen
K = Koopwoningen
HK = Huur- en koopwoningen
Het getal geeft het aantal woningen aan
Het jaartal is het startjaar van het project
Projecten aangeduid met een * zijn in voorbereiding

wg = woongroep meer-generaties
cw = centraal wonen / cohousing
50+ = ouderen / senioren
ww = woon-werk gemeenschap
multi = multi-cultureel / autochtoon
eco = ecologisch
sp = spiritueel / religieus
gh = gestippeld / harmonica

Als jullie woongemeenschap hier niet bij staat en jullie doen wel mee, geef dat dan even door aan info@gemeenschappelijkwonen.nl


20 January 2020

© Federatie Gemeenschappelijk Wonen