VGW logo
De LVCW beschikt over diverse hulpmiddelen zoals het spel Luchtkastelen - een hulpmiddel om te leren onderhandelen met allerlei instanties, een video over centraal wonen en diverse zelf uitgegeven boeken. Aan te vragen bij het LVCW sekretariaat.