.

Advies, Begeleiding & Ondersteuning

De Federatie Gemeenschappelijk Wonen heeft een netwerk opgezet om initiatiefnemers, gemeenten en corporaties beter te kunnen ondersteunen op het terrein van gemeenschappelijk bouwen en wonen, het Netwerk Gemeenschappelijk Bouwen en Wonen

In het netwerk participeren organisaties die op specifieke terreinen deskundige ondersteuning bieden bij de realisering van projecten gemeenschappelijke wonen.

Stichtings-partners


Landelijke Vereniging Centraal Wonen
email: info@lvcw.nl
website: www.lvcw.nl

Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen
email: info@lvgo.nl
website: www.lvgo.nl


Netwerk


Buildingcommunity

Drieklinken 67
3972 EC  Driebergen
tel. 030-8200965
email: info@buildingcommunity.nl
website: www.buildingcommunity.nlDe Regie BV

De Regie is specialist in collectief particulier opdrachtgeverschap. Het bureau ondersteunt groepen particulieren die gezamenlijk in eigen beheer een nieuwbouwproject willen realiseren of bestaande bouw willen laten renoveren. De Regie helpt om ideeën en idealen te vertalen in een plan van aanpak en te toetsen op haalbaarheid. Andere partijen op deze markt zijn gemeenten, projectontwikkelaars en woningcorporaties die te maken krijgen met (groepen) particuliere opdrachtgevers. Ook zij kunnen terecht bij De Regie om projecten voor te bereiden en voor deskundig advies aan alle betrokkenen. Collectieven van particuliere opdrachtgevers kunnen bestaan uit `losse` individuen, of uit woongemeenschappen (al bestaande of in oprichting). Met beide soorten groepen heeft De Regie ruime ervaring.

Oosterdokskade 5
1011 AD  Amsterdam
tel. 020-6893664
email: info@deregie.nl
website: www.deregie.nlKESconsult

KESconsult richt zich op nieuwe gebruiksmogelijkheden van agrarisch vastgoed, variërend van theaterbouw en educatieve ruimtes bij woonboerderijen tot herbestemming van boerderijen tot seniorenhuisvesting en gestippeld wonen in landelijke omgeving. Door zijn brede netwerk kan KESconsult deuren openen bij gemeenten, provincies, financiers, woningcorporaties en zorgaanbieders: belangrijke partijen bij de ontwikkeling van een project op maat voor de gebruikers/bewoners. Verzorgings- en verpleeghuizen kloppen aan bij KESconsult om kleinschalige woonvoorzieningen voor dementerenden of gehandicapten te realiseren. Zowel deze woonvoorzieningen als genoemde seniorenhuisvesting kunnen de vorm hebben van een woongemeenschap.

Frederik Hendrikstraat 83
3583 VH  Utrecht
tel. 030-2383506
email: kesconsult@boerderijenadvies.nl
website: www.boerderijenadvies.nlKilimanjaro

De huidige 50+ generatie is zelfstandig, ondernemend en is gewend zelf de regie te voeren over het leven. Op het gebied van huisvesting hebben deze mensen vaak uitgesproken ideeën over hun woontoekomst. Niemand wil later terecht komen in een zorginstelling waar nauwelijks ruimte is voor een eigen invulling van levensstijl en zorg. Een droom is om samen met anderen een woongebouw te realiseren, helemaal passend bij de persoonlijke manier van leven. Een plek waar je tot je 100 bent wilt en kunt wonen. Veel mensen denken en praten hier wel over maar nemen toch geen stappen om hun ideeën concreet vorm te geven. Want hoe zet je zoiets op? Waar vind je gelijkgestemden? Hoe kom je aan een mooie plek of goed gebouw en hoe regel je samen toekomstige zorg? En neem je de stap al op dit moment, nu je er voor je gevoel nog niet aan toe bent? Kilimanjaro geeft antwoord op deze vragen. Nachtegaallaan 15 gebouw 3
5613 CM  Eindhoven
tel. 06-52175406
email: info@kilimanjarowonen.nl
website: www.kilimanjarowonen.nlNederlandse Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders. De woonbond heeft ruim 800.000 leden, van wie de meesten zijn aangesloten via plaatselijke huurdersorganisaties of woongemeenschappen. Ruim 7.000 huurders zijn persoonlijk lid. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties. Voor (telefonisch) advies kunnen de leden terecht bij De Huurderslijn. Lidorganisaties kunnen daarnaast een beroep doen op de regioconsulent. Langerlopende adviestrajecten, cursussen of workshops worden verzorgd door het Woonbond Kennis- en Adviescentrum (zie verderop).

Nieuwe Achtergracht 17
1018 XV  Amsterdam
tel. 020 551 7700
email: info@woonbond.nl
website: www.woonbond.nlSamen Spel

Samen Spel: hoe je flexibel kunt bouwen voor woongemeenschappen in leegstaande kantoorgebouwen Koninginnelaan 78
6542 ZV  Nijmegen
tel. 06-23920465
email: info@sjoerdraaijmakers.nl
website: www.sjoerdraaijmakers.nl/samenspel/STUT (Stichting STUT consult)

STUT Consult is een adviesbureau en makelaardij voor gemeenschappelijk eigendom van woonpanden, woon/werkpanden, vakantiewoningen, Centraal Wonen projecten en meergeneratiewonen en/of seniorrenprojecten in heel Nederland (of daarbuiten). STUT Consult treedt op als aankoopmakelaar, als erkend hypotheekbemiddelaar bij finaciering, en als juridisch adviseur over beheer en juridische organisatie. STUT Consult adviseert en begeleidt groepen bij het aanscherpen en realiseren van wensen en plannen en onderzoekt de haalbaarheid daarvan. Het kan gaan over zowel gemeenschappelijk eigendom van onzelfstandige woonruimte (waarbij bewoners een aantal voorzieningen delen, bijvoorbeeld keuken, toilet, badkamer) als gemeenschappelijk eigendom van zelfstandige wooneenheden. Verder adviseert en begeleidt STUT Consult bestaande groepen bij nieuwe ontwikkelingen, bewonerswisselingen, herfinanciering en conflicten.

Dominicanenstraat 107
6521 KB  Nijmegen
tel. 024-3242474
email: info@stut-consult.nl
website: www.stut-consult.nlWSB (Stichting Wonen door Senioren op Boerderijen)

Frederik Hendrikstraat 83
3583 VH  Utrecht
tel. 030-2383963
email: info@stichtingwsb.nl
website: www.stichtingwsb.nl(Urbannerdam)

Urbannerdam is de nieuwe naam van v/h Steunpunt Wonen Rotterdam. De naam staat voor een denkbeeldige plaats, waar dromen kunnen uitkomen en waar creativiteit en hard werken hand in hand gaan. Urbannerdam adviseert bewonersorganisaties, woningcorporaties en gemeenten op het gebied van wonen. Gemeenschappelijk wonen consult is het onderdeel van de organisatie dat voorlichting en begeleiding biedt aan initiatiefnemers van woongemeenschappen. Gemeenschappelijk wonen consult is te vinden via www.urbannerdam.nl - projecten - woondiensten - bewonerskompas - service, of rechtstreeks via www.bewonerskompas-rotterdam.nl - service.

Postbus 21002
3001 AA  Rotterdam
tel. 010-2806444
email: info@urbannerdam.nl
website: www.urbannerdam.nlv.o.f. De Verandering

De Verandering begeleidt en ondersteunt groepen bij de bouw of renovatie van pand(en) in collectief particulier opdrachtgeverschap. In veel gevallen betreft dit projecten waarin wonen en werken gecombineerd wordt. Meestal ontwikkelen de groepen hun plannen op eigen initiatief; soms ook betreft het groepen die worden geconfronteerd met de sloop- of renovatieplannen van verhuurders, waarin zij een stem krijgen of wensen. Vaak gaat het om opdrachtgevers met lagere inkomens die bijzondere doelstellingen nastreven, zoals onderlinge zorg of ecologische duurzaamheid. De Verandering adviseert in het traject van financiering, aankoop en (ver)bouw, met mede als doel de kosten laag te houden. De Verandering biedt niet alleen ondersteuning bij de bouwkundige, architectonische aspecten; aan het ontwikkelen van organisatorische, juridische en financiële structuren wordt in de begeleiding minstens evenveel aandacht besteed.

Burgemeester Reigerstraat 28
3581 KS   Utrecht
tel. 030-2523397
email: info@deverandering.com
website: www.deverandering.comWBVG (Woningbouwvereniging Gelderland)

Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG) is een kleine, eigenzinnige woningbouwvereniging die twintig panden voor gemeenschappelijke bewoning beheert in Gelderland. Meer dan de helft daarvan heeft activiteitenruimtes onder hun dak voor bedrijfsmatige, ideële of culturele activiteiten. WBVG is specialist in samenwerken met bewoners. Bewonersinitiatief en zelfbeheer zijn sleutelwoorden in de relatie tussen WBVG en de panden. De bewoners hebben als lid van de vereniging invloed op het beleid van de woningbouwvereniging. WBVG adviseert ook bewonersgroepen buiten Gelderland en andere woningcorporaties over de combinatie van huren, gemeenschappelijk wonen en zelfbeheer.

Van Lawick van Pabststraat 2
6814 HH  Arnhem
tel. 026-3510952
email: info@wbvg.nl
website: www.wbvg.nlWKA (Woonbond Kennis- en Adviescentrum)

Woonbond Kennis- en Adviescentrum is een adviesbureau dat onderzoek doet, scholing verzorgt en adviseert vanuit de optiek van huurders en hun organisaties. De 22 professionele adviseurs vervullen een intermediaire rol tussen de huurders of bewonersgroepen, de verhuurder en de gemeente. Het WKA is voorstander van nauwe samenwerking tussen alle betrokkenen die met een bepaald probleem te maken hebben. Respect voor elkaar is daarbij het uitgangspunt.
De adviseurs van het WKA beschikken over veel praktijkkennis over de prroblemen en wensen van bewoners, ook van woongroepen. Zij werken vanuit kantoren in Amsterdam, Eindhoven en Zwolle. Ze kennen het gebied waarin zij werken goed. Bij elke vraag zoeken zij samen met de opdrachtgever een oplossing op maat.
Het WKA is nauw gelieerd aan de Vereniging Nederlandse Woonbond. Beide vormen samen de Woonbond.

Nieuwe Achtergracht 17
1018 XV  Amsterdam
tel. 026-3510952
email: wka@woonbond.nl
website: www.wka.woonbond.nl