home

Gemeenschappelijk Wonen

voor gemeenschappelijk wonen in al haar vormen

Bestuur Vereniging Gemeenschappelijk Wonen

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit:

voorzitter Peter Bakker benoemd tot najaar 2018
penningmeester Gerard Franse benoemd tot voorjaar 2021
secretaris Marcel Leentvaar benoemd tot voorjaar 2021  
gewoon lid Bram Arnold benoemd tot voorjaar 2021  
gewoon lid vacant  

Geïnteresseerden in een bestuursfunctie worden van harte uitgenodigd zich te melden via info@lvcw.nl

 

Vergaderdata bestuur

Het bestuur komt in principe zes maal per jaar bij elkaar in Utrecht. Een bespreking duurt idealiter maximaal twee uur.

Leden nodigen we uit om eventueel te bespreken punten minimaal twee weken voor de vergadering in te brengen via info@lvcw.nl

De volgende bestuursvergaderingen staan gepland voor:

2020: 17 april (meer data volgen binnenkort)