.

De Federatie

Adres: FGW, Postbus 19260, 3501 DG Utrecht,
Telefoon
: 06-12537917
eMail: info@gemeenschappelijkwonen.nl
Rabobank: 1020.50.864 ING: 4657246

De Stichting Nederlandse Federatie Gemeenschappelijk Wonen is een samenwerkingverband van:

Doelstelling

De FGW wil zowel bestaande woongemeenschappen adviseren en ondersteunen als de realisering van nieuwe woongemeenschappen en de ontwikkeling van nieuwe varianten van gemeenschappelijk wonen stimuleren. Onder gemeenschappelijk wonen verstaat de FGW alle vormen van wonen waarbij meerdere huishoudens een of meer ontmoetings- en/of werkruimten gemeenschappelijk gebruiken en beheren, waarbij het lidmaatschap vrijwillig is en de groep zelf beslist over de toelating van nieuwe leden.

Activiteiten: Onderzoek, voorlichting, advies en bemiddeling

Om uitvoering te geven aan deze missie heeft de FGW de afgelopen jaren gewerkt aan:

  1. De opbouw van een kenniscentrum in de vorm van een website met:
  2. Een elektronische bemiddelingsdienst voor vraag en aanbod van plaatsen in woongroepen (woongroepen.net), ook op de website.
  3. Een Netwerk Ondersteuning Gemeenschappelijk Wonen met bewonersorganisaties en organisaties/bedrijven die over specifieke deskundigheid en ervaring beschikken waarmee zij initiatieven voor gemeenschappelijk wonen kunnen ondersteunen.
  4. Een cursus voor functionarissen van steunpunten wonen en woningcorporaties en andere begeleiders van woongemeenschappen (i.o.).
  5. Een voorlichtingsbrochure, gericht op overheden en woningcorporaties.
  6. Onderzoeksplannen. Zoals het afgeronde vergelijkend onderzoek naar de zorgpositie van ouderen in woongemeenschappen van ouderen en in woongemeenschappen met meerdere generaties.
  7. Voorlichtingsbijeenkomsten voor initiatiefgroepen en andere belangstellenden
  8. Participatie in de ontwikkeling van een bijzonder ecologisch woonproject met gemeenschappelijke voorzieningen, Ecovilla.

Bestuur

De bestuursleden zijn afkomstig uit de binnen de federatie samenwerkende organisaties:

  • Peter Bakker (LVCW)

 

foto