.

Enkele getallen over gemeenschappelijk wonen

In Nederland zijn meer dan 10.000 woongemeenschappen in de diverse vormen. En elk jaar, schatten wij, komen er 100 bij. Er zijn natuurlijk ook woongemeenschappen die opgeheven worden, maar dat zijn er beslist minder dan er bij komen.

N.B. De cijfers die hieronder worden genoemd gaan alleen over woongemeenschappen waar wij gegevens van hebben. Dat is dus maar een klein deel van het geheel.

Aantal woongemeenschappen bij FGW bekend 733
Aantal gerealiseerde woongemeenschappen 626
Aantal woongemeenschappen in oprichting 107
Aantal centraalwonen projekten 93
Aantal woongemeenschappen van ouderen 310
Aantal woonwerkgemeenschappen 52
Aantal eco woongemeenschappen 28
Aantal woongroepen 65
Aantal multikulturele woongemeenschappen 56

Met de term 'woongroep' hierboven wordt bedoeld: een groep mensen die samen een (groot) pand bewoond en de meeste voorzieningen als keuken e.d., deelt.
Woongroepen van ouderen, waarbij elk huishouden doorgaans alle voorzieningen heeft, vallen in dit overzicht onder 'woongemeenschappen van ouderen'.

Als je meer van soortgelijke informatie over gemeenschappelijkwonendag hebt, meld het ons svp: info@gemeenschappelijkwonen.nl

28 July 2015

© Federatie Gemeenschappelijk Wonen