.

Hoofdstuk 7 - Allochtone ouderen

Dit hoofdstuk wil een bewoners Woongroep Mayur, Utrechtse wijk Lombokoverzicht bieden van woonvormen voor allochtone ouderen.

De Federatie Gemeenschappelijk Wonen (FGW) wil daarmee de gemeenschappelijke woonvormen van verschillende groepen allochtone ouderen onder de aandacht brengen.

De FGW is de koepel van twee organisaties die het gemeenschappelijk wonen propageren:

Samen vertegenwoordigen zij ruim 250 woongemeenschappen.

Meer gemeenschappelijk wonen

Met deze informatie hoopt de FGW dat meer mensen het initiatief nemen om te komen tot woonprojecten waarin allochtone ouderen samen maar toch zelfstandig kunnen wonen. De informatie op deze website biedt de gelegenheid om eens bij anderen te informeren hoe zij de totstandkoming van zo'n woonproject hebben aangepakt.

Overzicht

Op de overzichtskaart is te zien in welke gemeenten woongroepen of andere vormen van gemeenschappelijk wonen van allochtone ouderen bestaan.

Op de pagina woonvormen staat meer informatie over die andere woonvormen, zoals buurtnetwerken, dagopvang en verzorgingshuizen.

Zie ook onder 'Adressen van Woongemeenschappen' op de openingspagina van de FGW website.