.

2.6 Tips voor bevordering van het groepsproces

  • Zorg dat niet alle aandacht uitgaat naar bouwtechnische zaken; ook het groepsgebeuren is belangrijk;
  • wees attent op sluimerende conflicten in de groep en breng die ter tafel;
  • betrek alle leden bij de besluitvorming en waar mogelijk bij de uitvoering van taken;
  • voorkom dat de voortrekkers te ver voor de groep uitlopen.
 
Ook het groepsgebeuren is belangrijkLeermateriaal 'groepswonen'

Initiatiefgroepen kunnen zich op uiteenlopende manieren voorbereiden op groepswonen. De LVCW biedt aspirant-leden een cursus aan onder de naam "Luchtkastelen". De LVGO geeft zogenaamde "Informatiemappen" uit die allerlei aspecten van groepswonen belichten. De Stichting Timon geeft vanuit een christelijke levensvisie opvang en begeleiding in de vorm van woongroepen aan jongeren die in problemen zijn geraakt en zich willen rehabiliteren.