.

2.8 Aard van de eventuele ondersteuning

De taken van een ondersteuner in deze eerste fase zijn:

  • De wegwijsfunctie. De groep wil weten hoe realistisch de ideeën zijn, welke problemen er zijn te verwachten en of er alternatieven bestaan. De ondersteuner geeft informatie en helpt door de groep in contact te brengen met vergelijkbare initiatieven.

  • Procesbegeleiding. Hulp bij het opstellen van een wervingsplan. Bij groepsbijeenkomsten kan de ondersteuner als gespreksleider optreden. Verder kan hij een structurerende rol spelen bij het opstellen van het woonwensenplan bijvoorbeeld met de hierboven genoemde checklist.

  • Intermediair. Zodra er bij initiatiefnemers een beeld van de plannen bestaat, kan de ondersteuner de weg wijzen naar de buitenwereld door te helpen bij het leggen van contacten.


 Een belangrijke variant is, dat een initiatiefgroep in eigen gelederen over bij voorbeeld juridische, financiële of bouwtechnische vaardigheden beschikt. Voor die disciplines die niet in de groep zijn vertegenwoordigd kan dan aparte hulp van buiten worden ingeroepen. 

SCHEMA: overzicht van taken waarmee een initiatiefgroep in de startfase wordt geconfronteerd en vormen van eventuele ondersteuning

Onderwerp: Ori´┐Żntatie
Vragen: Hoe te beginnen, valkuilen, ervaringen van derden?
Ondersteuning:
(Wegwijsfunctie)
Verwijzen naar websites
Organiseren van bezoeken
Helpen zoeken naar deskundigen

 

Onderwerp:  Werving
Vragen:
 Medestanders?
Ondersteuning:
(Wegwijsfunc tie)


Mond-op-mond reclame
Navraag bij welzijnsinstelling, zorgkantoor en verenigingen
(Procesfunctie) Opstellen wervingsplan

 

  Onderwerp:  Woonwensenplan
 Vragen:
 Welke wensen? Welke visie?
 Ondersteuning:
(Wegwijsfunctie)  
 Aandragen van ervaringen van derden

 

         
  Onderwerp:  Groepsvorming
  Vragen:  Hoe tot een geschikte groep te komen?
Hoe medezeggenschap en betrokkenheid organiseren en stimuleren?
Ondersteuning: Inventariseren cursusaanbod
(Wegwijsfunctie) Organiseren van ontmoetingen
(Procesfunctie) Bemiddelen bij conflicten
Verdelen van taken

 

  Onderwerp:
  Draagvlak
  Vragen:  Hoe vinden we medestanders?
 Ondersteuning:  Leggen van contacten
  (Intermediair)  Inzicht bieden in andermans belang