.

3.1 Inleiding

Na de eerste oriëntatie moeten nu belangrijke keuzes worden gemaakt . Nieuwbouw of een bestaande woning? Kopen of huren? Overleg met gemeente of woningcorporatie over de locatie en afspraken over het toewijzingsbeleid. Gaat de initiatiefgroep het project in eigen beheer uitvoeren of wordt met een woningcorporatie of projectontwikkelaar samengewerkt? Als raamwerk voor afspraken met derden en daaruit voortvloeiende rechten en plichten dient de groep een geschikte organisatievorm of rechtspersoon te kiezen.


Bouwplaats Houtwijk


De rol van de ondersteuner verschuift met de taken. Terwijl bij de start de wegwijsfunctie centraal stond, richt de ondersteuner zich nu vooral op het keuzeproces in de groep en bemiddelt hij in de contacten met overheid en instellingen.

Lijstje van beslissingen in de voorbereidingsfase

  • Locatie zoeken
  • Nieuw- of bestaande bouw
  • Kopen of huren
  • Opdrachtgeverschap overwegen
  • Rechtspersoon kiezen
  • Afspraken maken over de woningtoewijzing
  • Bepalen wie de opdrachtgever wordt
  • Ondersteuning zoeken