.

Begin maken

Wilt u het initiatief nemen om een woongroep van ouderen te starten?

Het initiatief om een woongemeenschap/woongroep voor allochtone ouderen te starten komt meestal van migrantenorganisaties in overleg met welzijnswerk, woningcorporaties en politici.

Als u zelf een woongroep wilt starten, hebt u partners nodig die u daarbij helpen, en voldoende belangstellenden om in de woongroep te gaan wonen.

Een nieuw of een bestaand gebouw

Een belangrijke keuze aan het begin van het proces is de vraag of u wilt dat er een nieuw gebouw komt, of dat u van bestaande bebouwing gebruik wilt maken. Een woongroep kan heel goed functioneren in een bestaand gebouw. Dan wonen de leden van de woongroep bijvoorbeeld twee aan twee (huishoudens) temidden van andere inwoners. Ze maken gezamenlijk gebruik van een centrale ruimte. Zie voor verdere uitleg op de pagina woonvormen. Voor zo'n opzet hebt u de medewerking van de verhuurder nodig. Meestal zal dat een woningcorporatie zijn.

Kopen of huren

Wie een 'echte' woongemeenschap wil starten, met een daarvoor ontworpen wooncomplex, komt voor de keuze te staan of het huur- of koopwoningen moeten worden. Steeds vaker wordt het een mix van koop- en huurwoningen. Zelfs soms opgezet zonder inbreng van een woningcorporatie of projectontwikkelaar.

Maar als de woongroep bestemd is voor allochtone ouderen, zal er meestal gekozen worden voor huurwoningen. Dan ligt samenwerking met een woningbouwvereniging voor de hand. Zij hebben de taak om woningen te bouwen en kunnen de voorwaarden scheppen om een nieuwe woongroep te stichten.

Belangrijke informatie

Alle informatie die u nodig hebt, staat in de Handreiking Gemeenschappelijk Wonen , uitgegeven door de Federatie Gemeenschappelijk Wonen. De handreiking is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn in het kader van het Innovatieprogramma Wonen en Zorg.