.

Geldzaken

De financiering van wooncomplexen voor woongroepen is niet eenvoudig. Voor gemeenschappelijke ruimtes en activiteiten is niet, zoals bij verzorgingshuizen, een kant-en-klaarregeling van overheidswege. Alle kosten komen in principe voor rekening van de bewoners.

Foto van wooncomplex Indische ouderen in HoutenMet inventiviteit zijn de kosten aanzienlijk te reduceren. De huur van de algemene ruimtes kan worden verrekend in die van de woningen, en vervolgens via huursubsidie worden gecompenseerd. De exploitatie wordt soms door de verhuurder betaald.

Voor de inrichting weten veel groepen geldschieters te vinden. Een activiteitenbegeleider wordt soms voor een paar uur per week beschikbaar gesteld door het welzijnswerk.

Voor bijzondere feesten hebben gemeenten vaak incidentele subsidies.

Zie voor verdere informatie de Handreiking Gemeenschappelijk Wonen van de Federatie gemeenschappelijk wonen