.

3.7 Woningtoewijzing

Na vaststelling van de locatie is een zeer essentiële vraag aan de gemeente of zijzelf dan wel de instantie die normaliter de woningtoewijzing verzorgt, accepteert dat de groep zelf bepaalt wie er in de woningen komt. Uit ervaringen elders blijkt dat het tot zeer onplezierige verrassingen kan komen, indien dit onderwerp niet in een vroeg stadium met de gemeente of corporatie is besproken.

Wat is de regel?

Leegkomende huurwoningen worden bij voorbeeld via een lokale woonkrant aangeboden. Personen wier inkomen niet te hoog en niet te laag is in verhouding tot de huurprijs, mogen reageren. Afgezien van het inkomen kan dat in principe dus iedereen zijn.

Wat is het probleem?

Dit systeem staat op gespannen voet met gemeenschappelijk wonen, omdat de toewijzing daar bij voorkeur geschiedt op voordracht van de groepsleden zelf. Die dragen personen voor die naar hun oordeel passen in de groep en willen niet dat de gemeente of woningcorporatie iemand aanwijst.


Gezamenlijke lunch

Wat is de oplossing?

Om verrassingen te voorkomen moeten met de gemeente hierover duidelijke en schriftelijke afspraken worden gemaakt. Rechtstreekse toewijzing door de groep is niet mogelijk. Wel kan de gemeente of betreffende instantie besluiten om woningen op voordracht van de groep toe te wijzen. Soms zal de gemeente daarbij richtlijnen willen aanhouden, bij voorbeeld inzake het inkomen of door een voorwaarde te stellen, dat kandidaten in de zelfde gemeente een ruilwoning aanbieden.