.

3.9 Soorten van mogelijke ondersteuning

In de voorbereidingsfase verschuift de rol van de ondersteuner van de wegwijsfunctie meer naar de proces- en intermediairfunctie. Ook is inhoudelijke expertise in deze fase noodzakelijk.

  • In zijn procesfunctie geldt de ondersteuner als aanjager van het bouwproces en begeleidt hij de groepsvorming. Beslissingen moeten op tijd genomen worden. Waar mogelijk gebeurt dat door de groepsleden gezamenlijk.

  • Als intermediair kan de ondersteuner helpen bij het maken van afspraken met instanties en instellingen en het opstellen van de bijbehorende contracten.

  • Inhoudelijke expertise is in deze fase bijvoorbeeld nodig bij het opstellen van statuten. Daarvoor kan een notaris worden ingeschakeld.

Procesbegeleiding

Dat de ondersteuner een belangrijke rol heeft als procesbegeleider, blijkt uit het volgende citaat.


"Een ouderinitiatief was sterk afhankelijk van de pionier. Deze man, wiens broer met handicap nog bij zijn ouders woonde, had veel haast want hij maakte zich zorgen over de draagkracht van zijn ouders. Deze pionier nam veel initiatieven, kwam bij de directeur van de woningbouwvereniging aan tafel, vroeg ondersteuning bij de wethouder en onderhandelde met de zorgaanbieder over het toekomstige personeel.

Er dreigde ruzie in de groep ouders, omdat deze bezorgde en actieve pionier veel te hard liep. Door het inschakelen van een neutrale gespreksleider, die goed liet zien dat het juist zorg en betrokkenheid waren die een rol speelden, kon de dreigende ruzie in gezamenlijke zorg worden omgezet."

Habekoth´┐Ż en Calis 2002: 16-17


SCHEMA: overzicht van de eventuele behoefte aan ondersteuning in de voorbereidingsfase

 Onderwerp:  Type woning
 Vragen:  Nieuwbouw of bestaand?
 Kopen of huren?
 Ondersteuning:
 (Procesfunctie)
 Opstellen begroting
 Schets van voor- en nadelen
Inventarisatie subsidieregelingen

 

Onderwerp:  Relatie met de gemeente
 Vragen: Welke locaties zijn beschikbaar?
Welk bestemmingsplan rust erop?
Bij wie moeten we zijn?
Zijn er afspraken te maken over woningtoewijzing:
Ondersteuning:
 (Intermediair)
 Leggen van contacten
Inzichtelijk maken van beleid
Bemiddelen tussen groepswensen en gemeentebeleid

 

 Onderwerp: Opdrachtgeverschap
Vragen:
Op eigen kracht of met hulp van partners?
Keuze eventuele partners
Hoe maken we afspraken met partners
Ondersteuning:
(Procesfunctie)
 Tijdige besluitvroming
Waken over groepsproces
(Intermediair)
 Aandragen van mogelijke partners
Leggen van contacten
Schets van voor-en nadelen
Opstellen van contracten

 

 Onderwerp: Rechtspersoon
 Vragen: Vereniging of stichting?
Wie maakt statuten?
Ondersteuning:
(Expertise)
 Inschakelen van een notaris