.

1.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een omschrijving gegeven van gemeenschappelijk wonen. Vervolgens komen de motieven om voor deze woonvorm te kiezen aan bod, alsmede de succesfactoren en de risico's. Het is van groot belang de doelstellingen van een groep in het oog te houden. Die kunnen gaan van eenvoudig gezamenlijk gebruik van huishoudelijke voorzieningen, via plannen voor gezamenlijke activiteiten van culturele of sportieve aard tot woonvormen waarbij zorg voorop staat. Vooral dat laatste aspect is bepalend voor de aard van de woongemeenschap. Maar het gezamenlijk wonen is hoofdzaak; het gezamenlijk wonen met een zorg-component is een variant daarop. Aan het eind van dit hoofdstuk komen de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokkenen aan bod, met name die van de ondersteuner.


CW project Velder

De Handreiking wordt ook aangeboden in PDF formaat. Om dit te kunnen lezen en printen is een programma als Acrobat Reader nodig. Dit programma is gratis op te halen halen bij de ontwikkelaar.
Klik hier om naar de website van Acrobat Reader te gaan en het programma op te halen.
Klik hier om de Handreiking (versie augustus 2005) te downloaden.