.

4.2 Ontwerp en toetsing door de groep


Het contact met de architect bestaat uit de volgende stappen:

 • Bij de opdracht voor een bouwplan ontvangt de architect een programma van eisen. Aan dit programma ligt het woonwensenplan van de initiatiefgroep ten grondslag.
 • De architect maakt dienovereenkomstig een ontwerp.
 • De initiatiefgroep toetst het ontwerp aan het eigen woonwensenplan en het eigen budget..
 • Het ontwerp moet voldoen aan de eisen van gemeente, brandweer, nutsbedrijven en van het bestemmingsplan.
 • Na goedkeuring door daartoe bevoegden wordt de opdracht aan de aannemer geformuleerd.

Vaak is het zo dat opdrachtgever (de groep zelf eventueel met derden) en architect in de ontwerpfase samenwerken.

Trend: meer comfort en minder samen
Bij het beluisteren van de ervaringen van woongroepen is een tendens waarneembaar naar meer privacy en minder gemeenschappelijke verplichtingen. Dat wordt weerspiegeld in het ontwerp: meer aandacht voor het wooncomfort van de afzonderlijke eenheden. Groepen moeten daarom tegenwoordig hun idealen wat betreft de mate van gemeenschappelijkheid niet te hoog stellen en rekening houden met het gegeven dat bewoners een ruime mate van privacy op prijs stellen.
Bron: Overbeek en Kruiswijk 1997: 109

Op www.woonkeur.nl is nuttige informatie te vinden over de eisen die aan het ontwerp gesteld kunnen worden. Woonkeur biedt een aantal vuistregels op het gebied van flexibel, veilig en gebruiksvriendelijk wonen. De volgende zaken verdienen aandacht:

Het gebouw

 • grootte van de verschillende ruimten (privé en gemeenschappelijk);
 • situering van de ruimten;
 • ontsluiting; 
 • geluidsisolatie; 
 • ventilatie; 
 • veiligheid van installaties voor gas, water en licht;

De woonomgeving

 • locatie/ligging;
 • bereikbaarheid openbaar vervoer; 
 • parkeren; 
 • zorg voor de directe woonomgeving.

Financiën

 • subsidieregelingen;
 • huursubsidie; 
 • sponsoring; 
 • fondsen; 
 • bij zorgwensen: persoonsgebonden budget

Handige websites