.

Hoofdstuk 5 - Beheer: afspraken en activiteiten

Ook na de oplevering beheert de groep een lijst van potentiële deelnemers die instromen zodra een woning vrijkomt. Afspraken daarover staan in een toelatingsbeleid van de groep. Onderling en met de eventuele verhuurder worden er afspraken gemaakt over het beheer van de woningen en het complex. De ondersteuner kan helpen om die op papier te krijgen.

Lijstje van beslissingen in de beheerfase:

  • Activiteiten gericht op de werving van nieuwe kandidaten
  • Het opstellen van een toelatingsbeleid
  • Oprichten van een vereniging van eigenaren/bewonersvereniging
  • Afspraken maken over het beheer
  • Vaststellen van een huishoudelijk reglement