.

5.4 Kennismakingsperiode

Een besluit tot toelating betekent doorgaans dat de betrokkene aspirant-lid wordt van de woongemeenschap en een kennismakingsperiode gaat doorlopen. Pas daarna kan, soms door alle leden van de woongemeenschap, soms door een ballottage-commissie, over een volwaardig lidmaatschap beslist worden.
Doel van de kennismakingsperiode is om op basis daarvan tot een goede beslissing te komen. Duur en inhoud van de kennismaking zullen per woongemeenschap verschillen. Soms worden aspirant-leden uitgenodigd om deel te nemen aan vergaderingen of andere activiteiten. Maar er zijn ook woongemeenschappen die de mogelijkheid bieden om een paar dagen bij de woongemeenschap te logeren, zodat men aan den lijve kan ondervinden hoe de  woongemeenschap functioneert.

 
Een informele gelegenheid om kennis te maken: aan de bar