.

5.7 Aard van mogelijke ondersteuning

Vaak loopt het aandeel van de ondersteuner na oplevering en begin van de bewoning terug of verdwijnt die helemaal. Als er ondersteuning blijft is de rol die van procesbegeleider en intermediair.

  • In zijn rol van procesbegeleider kan de ondersteuner een bijdrage leveren aan afspraken met de woningcorporatie, de opstelling van een toelatingsbeleid en van een huishoudelijk reglement. Daarnaast helpt hij bij de organisatie van gezamenlijke activiteiten.
  • Als intermediair onderhoudt de ondersteuner contacten buiten de groep, bijvoorbeeld met de zorgaanbieder en woningcorporatie. Met enige regelmaat kan met deze partijen over de voortgang worden gesproken.

Vaste begeleiding

De woongroep Santosa uit Rotterdam wordt drie tot vijf uur per week begeleid door de welzijnsorganisatie Setasan. Tot de taken van de ondersteuner behoren:

  • contacten met de woningcorporatie en de sociale dienst;
  • screening van de wachtlijst;
  • informatieverstrekking aan belangstellenden;
  • ondersteuning van het groepsproces;
  • hulp bij het organiseren van gezamenlijke activiteiten; en
  • beantwoording van individuele hulpverzoeken.

Schema: overzicht van de eventuele behoefte aan ondersteuning in de beheerfase

Onderwerp: Wervingsactiviteiten
Vragen: Hoe kandidaat-leden werven?
Ondersteuning: Opstellen wervingsplan

Onderwerp: Toelatingsbeleid
Vragen: Aan welk profiel moeten kandidaten voldoen? Hoe verloopt de selectie? Hoe verloopt de kennismaking en introductie?
Ondersteuning: Opstellen introductieprotocol (Procesfunctie)
Opstelling toelatingsbeleid

Onderwerp: Beheer
Vragen: Welke afspraken zijn nodig met de beheerder? Welke onderlinge groepsafspraken dienen daartoe?
Ondersteuning: Begeleiding oprichting Vereniging van Eigenaren/Bewonersvereniging
(Procesfunctie) Begeleiding overeenkomst met corporatie Opstelling Huishoudelijk Reglement
(Intermediair) Onderhoud contacten met corporatie c.q. andere partners Onderwerp: Gezamenlijke activiteiten Vragen: Welke wensen leven in de groep?
(Procesfunctie) Hulp bij organisatie van activiteiten Beheer gemeenschappelijke voorzieningen