.

6.4 Aard van de zorgvraag

In geval van een combinatie van gemeenschappelijk wonen en zorg is het raadzaam zo vroeg mogelijk met de inventarisatie en organisatie van zorgwensen te beginnen. Bij de inventarisatie komen de volgende vragen aan de orde.

  • Welke hulp en begeleiding is er nodig?
  • Op welke tijdstippen moet er begeleiding zijn?
  • Wat kunnen bewoners met vrienden en familieleden regelen?
  • Hoeveel professionele begeleiders acht men wenselijk?
  • Huurt de groep die begeleiders zelf in of gebeurt dat via een zorgaanbieder?
  • Welk budget is daarvoor beschikbaar?

Voor initiatieven voor gemeenschappelijk wonen gelden geen speciale regelingen. Dat wil zeggen, voor het inkopen van diensten moeten de groepsleden ieder afzonderlijk hulp in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. Een pgb is een geldbedrag waarmee mensen met een hulpbehoefte hun eigen zorg of begeleiding kunnen regelen.