.

6.6 Tips bij het organiseren van de zorg

  • Zoek in een vroegtijdig stadium een zorgaanbieder die het eens is met de uitgangspunten van de woongemeenschap.
  • Neem samen met de zorgaanbieder contact op met het zorgkantoor.

SCHEMA: overzicht van de eventuele behoefte aan ondersteuning bij zorgvragen

Onderwerp: Inhuren zorg
Vragen: Welke zorgwensen heeft de woongemeenschap? Wie levert die zorg? Welke afspraken dienen gemaakt? Welk budget is beschikbaar?
Ondersteuning: Inventarisatie zorgwensen
(Procesfunctie)Opstellen van een planning Helpen bij werving van personeel
(Intermediair) Begeleiding van onderhandelingen met zorgkantoor over persoonsgebonden budget Begeleiding van afspraken met zorgaanbieders
(Inhoudelijk) Dienstenpakket van de zorgaanbieder