.

Literatuur

Benko, Ank (redactie)

 
2002 Bouw uw eigen huis. Amersfoort: Vereniging Eigen Huis.

Habekoth�, Rita en Calis, Willy

 
2002  Initiatieven kleinschalig wonen met zorg. Een handreiking voor ouders en cliënten. Utrecht: Landelijk Kennisnetwerk Gehandicaptenzorg (LKNG).

Heijen, Jos en Verwaal, Netty

 
2003  Handleiding groepshuisvesting. Amsterdam: Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW).
Wonen (ASW).  
2003  Evaluatie van drie projecten in het kader van het SEV-programma "Wonen van allochtone ouderen, wonen met gemeenschappelijkheid". Rotterdam: Bureau voor Woononderzoek.

Karsten, Marcel en Wouters, Bernard

 
1999 Bewoners als ontwikkelaar. Een wegwijzer voor bewoners die gezamenlijk een eigen woning willen ontwikkelen. Rotterdam: Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV).
Landelijke Vereniging Groepswonen van Ouderen (LVGO)  
2001  Informatiemappen Reisplan, Leidraad, Koop/huur en Toelatingsbeleid. Utrecht: LVGO.
Meulmeester, Marita en Weekers, Sylvia  
2003 De kunst van het ondersteunen. De helpende hand voor cliëntinitiatieven. Rotterdam: Initiatiefprogramma Wonen en Zorg (IWZ).
 

Nitsche, Brigitte en Suijker, Firi�l

 
 2003 Allochtone ouderen en wonen. Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW).
 

Overbeek, Riki van, Kruiswijk, Petra

 
1997 Van idealisme naar realisme. Over vijftien jaar groepswonen van ouderen. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut
Vereniging Groepswonen door Ouderen (GDO)  
2002  Groepswonen door ouderen. Den Haag: GDO.
Weekers, Sylvia, Meulmeester, Marita en Driest, Piet  
2003
Heft in eigen hand. Cliënten als doe-het-zelvers in woon-zorg-welzijn-land. Rotterdam: Initiatiefprogramma Wonen en Zorg (IWZ).
Witteveen, Karel (redactie)
 
2000
Ouderenhuisvesting in de komende jaren. Naar een vrije keuze in passend wonen. Utrecht: Landelijke Vereniging Groepswonen van Ouderen (LVGO).