.

1.5 Wie zijn bij een project voor gemeenschappelijk wonen betrokken?

Bij een project voor gemeenschappelijk wonen zijn verschillende partijen betrokken. De volgende spelers en rollen zijn te onderscheiden:

 • de initiatiefgroep bepaalt het woonconcept en maakt duidelijk waarom zij dat wil realiseren;
 • de gemeente bepaalt de locatie, creëert voorwaarden en kent sommige subsidies en voorzieningen toe; 
 • de woningcorporatie of projectontwikkelaar onderhandelt met de groep over woonwensen en realiseert het wooncomplex;
 • de architect maakt in opdracht van de woningcorporatie of van de groep zelf een ontwerp van de woningen met gemeenschappelijke ruimten;
 • de aannemer voert de bouwopdracht uit;
 • de woningtoewijzer bepaalt op grond van eigen (corporatie) of overheidsregels (gemeente) of op basis van statuten of huishoudelijk reglement van de groep zelf wie wordt toegelaten;
 • de leverancier van zorg(diensten) biedt op basis van een indicatie en vaststelling van het budget door het zorgkantoor tegen betaling haar hulpdiensten aan.

Daarnaast kan de initiatiefgroep hulp van buiten inroepen voor meerdere facetten van het proces van plan tot realisering. Die hulp kan liggen op juridisch, bouwkundig of sociaal terrein. We noemen deze hulp gemakshalve "de ondersteuner".

Het werkterrein van de eventuele ondersteuner

Mensen die gemeenschappelijk willen wonen, hebben een lange weg te gaan. Die begint bij het idee om gemeenschappelijk te gaan wonen en kent een mijlpaal bij het betrekken van de woningen. Maar ook daar eindigt de weg niet: het proces van gemeenschappelijk wonen duurt zo lang als de groep bestaat. De ondersteuner moet drie hoofdzaken in het oog houden en zijn houding afstemmen op de karakteristieken van de groep. De drie hoofdzaken zijn:

 • Bouw
  De technische voorbereidingen die te maken hebben met de (ver)bouw van de woningen. Het gaat daarbij om de locatie, de financiering, afspraken met bijvoorbeeld architect en corporatie, de inrichting van de nieuwe woningen, etc.
 • Beheer en organisatie
  In de voorbereidingsfase moeten de groepsleden onderling goede afspraken maken over onderhoud van woningen en gemeenschappelijke ruimten. Daarnaast is het zinvol om een rechtspersoon op te richten (een vereniging of stichting), waarmee de aansprakelijkheid wordt geregeld. Een rechtsvorm als een vereniging schept de voorwaarden voor een democratisch verlopende besluitvorming, waarbij bestuurders en leden als gelijken gelden en de bestuurders niet zonder mandaat kunnen optreden.
 • Groepsproces
  Wanneer een aantal mensen besluit om samen een initiatiefgroep te vormen, begint een proces van aftasten, ideeën uitwisselen, aan elkaar wennen, afspraken maken en oplossingen bedenken. Dat proces gaat door, ook nadat de woningen zijn betrokken. Altijd weer doen zich zaken voor die om een oplossing vragen.