.

1.6 Kunst van het ondersteunen

Een project voor gemeenschappelijk wonen omvat vele aspecten. Natuurlijk is het een voordeel wanneer de initiatiefgroep vaardigheden "in huis" heeft, bij voorbeeld van juridische, financiële of bouwkundige aard. Maar daarnaast is het van groot belang dat een groep gebruik kan maken van de kennis van anderen. Het is haast onmogelijk voor de groep om alles zelf te weten en te regelen. Degene die advies en ondersteuning biedt, mag het project echter niet overnemen. Het mag niet iemand zijn die meent te weten wat goed is voor de groep en de zaakjes wel even zal regelen. Als het goed is, houden initiatiefnemers altijd zelf de regie over het proces. De ondersteuner toont zich wel betrokken maar staat naast de initiatiefnemers.
De aard van het advies en de ondersteuning zal per fase verschillen. In de uitgave 'De kunst van het ondersteunen' worden drie soorten ondersteuning genoemd:

  1. bij de wegwijsfunctie ligt het accent op voorlichting, informatie en verwijzing; aan deze vorm van ondersteuning is vooral behoefte in de startfase;
  2. bij procesondersteuning is er iemand die de vaart erin houdt en let op het groepsproces; zodra een project gaat lopen wordt deze vorm van ondersteuning belangrijk;
  3. naarmate een project vordert kan het van belang zijn inhoudelijke expertise te verkrijgen, bij voorbeeld van mensen met kennis van bouw en contracten.

    Uit de praktijk blijkt dat er een vierde rol aan toegevoegd moet worden, die van intermediair:

  4. bij de functie van intermediair gaat het om het onderhandelen met partijen als gemeente, corporatie, zorgaanbieder en architect. Dit vraagt om een ondersteuner die oog heeft voor de belangen, beweegredenen en mogelijkheden van alle partijen en deze kan uitleggen aan de anderen. Hiervoor is kennis nodig van de rollen en mogelijkheden van deze partijen.

Welke begeleiding en ondersteuning er nodig is, hangt af van de fase waarin een project verkeert. Bij de uitwerking van die fasen in de volgende hoofdstukken wordt hierop nader ingegaan.

Helpende hand

Sommige initiatieven voor gemeenschappelijke wonen hebben meer begeleiding nodig dan andere. Een voorbeeld is de woongroep Santosa. Het initiatief tot oprichting was van de welzijnsorganisatie Setasan. De woongroep werd bij de oprichting begeleid door de Woongroepenwinkel in Rotterdam. Begeleiding van de bouw was niet nodig, omdat het ging om een bestaand complex. Wel verzorgde de Woongroepenwinkel belangrijke contacten, zoals met het woonzorgcomplex en de gemeente. Verder leverde zij een bijdrage aan het plan voor ledenwerving en de inrichting van de gemeenschappelijke ruimte. Tenslotte onderhandelde zij met Setasan over voortgezette begeleiding van de groep.