Besluitvorming

Uit Handreiking gemeenschappelijk wonen
Ga naar: navigatie, zoeken

Cooplink: Over de besluitvormingsprocessen die je in je initiatief wilt hanteren, moet je op voorhand onderling veel nadenken en praten. Dat besluitvormingsproces moet namelijk meteen goed in je statuten komen te staan. Wat er in de statuten staat, moet namelijk overeen komen met wat je in de praktijk doet. Standaard statuten voorzien vaak in besluitvorming op basis van meerderheid van stemmen. Maar groepen willen vaak graag een consensus model, of een consent of sociocratisch model, of nog weer iets heel anders. Als je in de praktijk besluiten neemt op een manier die niet overeen komt met de statuten, dan kan dat er toe leiden dat mensen met succes bezwaar maken tegen een genomen besluit.

Een besluitvormingsprocedure heeft verschillende etappes. Hoe bereid je een besluit voor? Doe je dat in een algemene vergadering met iedereen? Of laat je door een kleiner clubje een concept opstellen, dat je vervolgens in een vergadering bespreekt? In het voortraject van besluitvorming is het verstandig om voldoende waarborgen in de bouwen zodat mensen voldoende gelegenheid hebben om feedback te geven en mee te praten.

Besluiten bij meerderheid

De standaard manier van besluitvorming in de meeste verenigingsstatuten.

Consensus besluitvorming

Iedereen is het met het genomen besluit eens. Tegenstemmen altijd met argumenten (niet domweg een 'nee') en meezoeken naar een beter gedragen voorstel.

Consent besluitvorming / Sociocratische besluitvorming

Een gezamenlijk besluit waarbij iedereen consent geeft. Met consent hoef je het er niet 100% mee eens te zijn, maar je hebt vrede met het besluit.
Als je geen consent kunt geven, vertel waarom niet en helpt mee om tot een beter voorstel te komen. Alleen maar nee zeggen wordt niet voldoende.

Beeldvormende ronde

Waar gaat het over? Afstemmen van de verschillende beelden over de inhoud en de bedoeling van het agendapunt.

Ga je een besluit nemen, dan moet je allereerst allemaal goed weten wat het onderwerp precies behelst, of de feitelijke situatie is waarvoor beleid nodig is. Je moet hetzelfde verstaan onder de begrippen en alle benodigde informatie hebben.

Elke vraag wordt meteen beantwoord door de eigenaar van het onderwerp. Dat is de snelste manier om deze ronde te doen.

Meningsvormende ronde

Wat vinden we er van? Verzamelen, ordenen en selecteren van criteria voor mogelijke besluiten ten aanzien van een bepaald agendapunt.

Dit is de ronde waarin iedereen zegt wat hij of zij van een voorstel vindt of van de afspraken die nodig zijn.

Dit type ronde houdt de gespreksleider meestal verschillende keren achter elkaar: mensen hebben dan de gelegenheid om van mening te veranderen als ze argumenten van andere deelnemers hebben gehoord.

Besluitvormende ronde

Wat spreken we af? Het formuleren van consentbesluiten en het maken van een keuze met consent.

Hier neem je de consentbesluiten. Ook hier zijn meerdere rondes over één besluit heel gewoon.

N.B. Het doorlopen van deze fasen kan eventueel over meerdere vergaderingen worden gespreid.

BOB-model

Beeldvorming, oordeelvorming en besluitvorming (BOB) of: Oriëntatie, evaluatie en controle

We hebben verschillende beelden van een situatie, we vinden verschillende dingen belangrijk. De oplossing van een ander is daarom vaak niet jouw oplossing. Daarom heeft het zin om voor over oplossingen te praten eerst de verschillende gezichtspunten te hebben ge-uit en gehoord.

Wat zie jij als probleem? Wat vind jij belangrijk?

Beeldvorming

Vragen:

 • Wat weten we?
 • Klopt alles wat (denken te) we weten?
 • Wat weten we niet?
 • Hebben we die informatie echt nodig om tot een goed besluit te komen?
 • Hoe gaan we de ontbrekende informatie verzamelen?

Methode:

 • 'rondje'
 • Brainstorm
 • Doorvragen ter verduidelijking
 • Mindmap
 • Géén discussie!

Resultaat:

 • iedereen hetzelfde beeld
 • informatie verzamelen compleet

Oordeelsvorming

Vragen:

 • Wat is ons doel?
 • Waar maken we ons zorgen om?
 • Wat zou die zorgen verminderen?
 • Aan welke voorwaarden moet het besluit voldoen acceptabel te zijn?

Methode:

 • Doorvragen naar achterliggende belangen en motivaties
 • Dialoog
 • Nieuwsgierig zijn naar elkaars mening en belang

Resultaat:

 • Gezamenlijke belangen, criteria en voorwaarden in beeld

Besluitvorming

Vragen:

 • Wat besluiten we?
 • Wat gaan we doen?
 • Weet iedereen welk besluit is genomen?
 • Is iedereen het met het besluit eens?

Methoden:

 • Stemmen
 • Consensus
 • Compromis
 • Rondje om te checken of besluit klopt

Resultaat:

 • Besluit (kan een advies zijn, actieplan, enz.)

Gedragen besluitvorming

Deze methode wordt o.a. bij Woongemeenschap Eikpunt gehanteerd. Lees verder onder Gedragen besluitvorming

Bronnen