VGW logo

De Federatie Gemeenschappelijk Wonen (FGW)

De LVCW vormt samen met Landelijke Vereniging Groepswonen van Ouderen (LVGO) de stichting Federatie Gemeenschappelijk Wonen (FGW).

Samen proberen wij gemeenschappelijk wonen meer bekendheid te geven en overheden, woningbouwcorporaties, enz. geïnteresseerd te krijgen o.a. om meer woongemeenschappen mogelijk te maken.

In 2007 is een gezamenlijke brochure over gemeenschappelijk wonen gemaakt: 'Gemeenschappelijk Wonen - meer dan wonen', die aan alle gemeentes en woningbouwcorporaties is toegestuurd.

In 2008 is een onderzoek gedaan naar de zorgposities en sociale netwerken van ouderen in woongemeenschappen.

Vanaf eind 2011 hebben de FGW, de LVGO en de LVCW weer een gezamenlijk plek in Utrecht.