Allochtone ouderen

Uit Handreiking gemeenschappelijk wonen
Ga naar: navigatie, zoeken

Inleiding

Dit hoofdstuk wil een overzicht bieden van woonvormen voor allochtone ouderen.

De Federatie Gemeenschappelijk Wonen (FGW) wil daarmee de gemeenschappelijke woonvormen van verschillende groepen allochtone ouderen onder de aandacht brengen. De FGW is de koepel van twee organisaties die het gemeenschappelijk wonen propageren:

  • Landelijke Vereniging Centraal Wonen
  • Landelijke Vereniging Groepswonen van Ouderen

Samen vertegenwoordigen zij ruim 250 woongemeenschappen.

Meer gemeenschappelijk wonen

Met deze informatie hoopt de FGW dat meer mensen het initiatief nemen om te komen tot woonprojecten waarin allochtone ouderen samen maar toch zelfstandig kunnen wonen. De informatie op deze website biedt de gelegenheid om eens bij anderen te informeren hoe zij de totstandkoming van zo'n woonproject hebben aangepakt.

Overzicht

Op de overzichtskaart is te zien in welke gemeenten woongroepen of andere vormen van gemeenschappelijk wonen van allochtone ouderen bestaan. Op de pagina woonvormen staat meer informatie over die andere woonvormen, zoals buurtnetwerken, dagopvang en verzorgingshuizen. Zie ook onder 'Adressen van Woongemeenschappen' op de openingspagina van de FGW website.

Overzichtskaart

Hiernaast vindt u een overzicht van woonprojecten met allochtone bewoners.

Woongroepen, verzorgingshuizen of buurtnetwerken/harmonikawonen.

Voor toelichting van de verschillende vormen zie de pagina woonvormen. Klik op de naam van een gemeente en u komt op een pagina met meer informatie.

Begin maken

Wilt u het initiatief nemen om een woongroep van ouderen te starten?

Het initiatief om een woongemeenschap/woongroep voor allochtone ouderen te starten komt meestal van migrantenorganisaties in overleg met welzijnswerk, woningcorporaties en politici. Als u zelf een woongroep wilt starten, hebt u partners nodig die u daarbij helpen, en voldoende belangstellenden om in de woongroep te gaan wonen.

Een nieuw of een bestaand gebouw

Een belangrijke keuze aan het begin van het proces is de vraag of u wilt dat er een nieuw gebouw komt, of dat u van bestaande bebouwing gebruik wilt maken. Een woongroep kan heel goed functioneren in een bestaand gebouw. Dan wonen de leden van de woongroep bijvoorbeeld twee aan twee (huishoudens) temidden van andere inwoners. Ze maken gezamenlijk gebruik van een centrale ruimte. Zie voor verdere uitleg op de pagina woonvormen. Voor zo'n opzet hebt u de medewerking van de verhuurder nodig. Meestal zal dat een woningcorporatie zijn.

Kopen of huren

Wie een 'echte' woongemeenschap wil starten, met een daarvoor ontworpen wooncomplex, komt voor de keuze te staan of het huur- of koopwoningen moeten worden. Steeds vaker wordt het een mix van koop- en huurwoningen. Zelfs soms opgezet zonder inbreng van een woningcorporatie of projectontwikkelaar. Maar als de woongroep bestemd is voor allochtone ouderen, zal er meestal gekozen worden voor huurwoningen. Dan ligt samenwerking met een woningbouwvereniging voor de hand. Zij hebben de taak om woningen te bouwen en kunnen de voorwaarden scheppen om een nieuwe woongroep te stichten.

Belangrijke informatie

Alle informatie die u nodig hebt, staat in de Handreiking Gemeenschappelijk Wonen , uitgegeven door de Federatie Gemeenschappelijk Wonen. De handreiking is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn in het kader van het Innovatieprogramma Wonen en Zorg.

Geldzaken

De financiering van wooncomplexen voor woongroepen is niet eenvoudig. Voor gemeenschappelijke ruimtes en activiteiten is niet, zoals bij verzorgingshuizen, een kant-en-klaarregeling van overheidswege. Alle kosten komen in principe voor rekening van de bewoners.

Met inventiviteit zijn de kosten aanzienlijk te reduceren. De huur van de algemene ruimtes kan worden verrekend in die van de woningen, en vervolgens via huursubsidie worden gecompenseerd. De exploitatie wordt soms door de verhuurder betaald. Voor de inrichting weten veel groepen geldschieters te vinden. Een activiteitenbegeleider wordt soms voor een paar uur per week beschikbaar gesteld door het welzijnswerk. Voor bijzondere feesten hebben gemeenten vaak incidentele subsidies. Zie voor verdere informatie de Handreiking Gemeenschappelijk Wonen van de Federatie gemeenschappelijk wonen