Beheer: afspraken en activiteiten: verschil tussen versies

Uit Handreiking gemeenschappelijk wonen
Ga naar: navigatie, zoeken
(Nieuwe pagina aangemaakt met '==Inleiding== Ook na de oplevering beheert de groep een lijst van potentiële deelnemers die instromen zodra een woning vrijkomt. Afspraken daarover staan in een t...')
(geen verschil)

Versie van 23 nov 2017 om 11:55

Inleiding

Ook na de oplevering beheert de groep een lijst van potentiële deelnemers die instromen zodra een woning vrijkomt. Afspraken daarover staan in een toelatingsbeleid van de groep. Onderling en met de eventuele verhuurder worden er afspraken gemaakt over het beheer van de woningen en het complex. De ondersteuner kan helpen om die op papier te krijgen.

Lijstje van beslissingen in de beheerfase:

  • Activiteiten gericht op de werving van nieuwe kandidaten
  • Het opstellen van een toelatingsbeleid
  • Oprichten van een vereniging van eigenaren/bewonersvereniging
  • Afspraken maken over het beheer
  • Vaststellen van een huishoudelijk reglement

Doorlopende werving

In de voorbereiding maar ook nog vlak voor oplevering van de woningen vallen mensen af. Oorzaken kunnen zijn: overlijden of verhuizen, maar het kan ook zijn dat de durf of de financiële middelen ontbreken. Tussen initiatief en oplevering zit doorgaans ook een groot aantal jaren en in die tijd kunnen de omstandigheden ingrijpend veranderen. Uitdunning is dan ook een gegeven.

Tip: het is raadzaam om het aantal woningen voor de woongemeenschappen kleiner te laten zijn dan het aantal leden van de initiatiefgroep. Vuistregel van sommige initiatiefgroepen: aantal wooneenheden twee derde van het aantal leden van de initiatiefgroep.

Anderzijds kan men ook gedurende alle fasen van het project blijvend aandacht besteden aan het aantrekken van aspirant-leden voor de opengevallen plaatsen. Ook na oplevering is een public relations- en wervingsbeleid ter wille van de continuïteit vaak hard nodig.

Succesvolle wervingsactiviteiten

  • Een open dag, waarop mensen in de gelegenheid worden gesteld de woongemeenschap te bezoeken en met de bewoners te praten.
  • Inschakelen van een journalist met belangstelling voor andere woonvormen: een artikel in de krant of een interview op de radio en lokale televisie kan bijdragen aan het wegnemen van vooroordelen of misverstanden.
  • Verspreiding van een folder over de eigen woongemeenschap in bijvoorbeeld bibliotheken, wachtruimtes en op bijeenkomsten die bezocht worden door personen die waarschijnlijk aan het profiel van het lidmaatschap voldoen..
  • Plaatsing van een advertentie in bladen die de doelgroep leest.
  • Meedoen aan de jaarlijkse GemeenschappelijkWonenDag[1], op de derde zaterdag van mei, door op die dag de eigen woongemeenschap open te stellen voor belangstellenden.