Besluitvorming

Uit Handreiking gemeenschappelijk wonen
Versie door Peter Bakker (overleg | bijdragen) op 29 aug 2020 om 09:48 (BOB-model)
Ga naar: navigatie, zoeken

Cooplink: Over de besluitvormingsprocessen die je in je initiatief wilt hanteren, moet je op voorhand onderling veel nadenken en praten. Dat besluitvormingsproces moet namelijk meteen goed in je statuten komen te staan. Wat er in de statuten staat, moet namelijk overeen komen met wat je in de praktijk doet. Standaard statuten voorzien vaak in besluitvorming op basis van meerderheid van stemmen. Maar groepen willen vaak graag een consensus model, of een consent of sociocratisch model, of nog weer iets heel anders. Als je in de praktijk besluiten neemt op een manier die niet overeen komt met de statuten, dan kan dat er toe leiden dat mensen met succes bezwaar maken tegen een genomen besluit.

Een besluitvormingsprocedure heeft verschillende etappes. Hoe bereid je een besluit voor? Doe je dat in een algemene vergadering met iedereen? Of laat je door een kleiner clubje een concept opstellen, dat je vervolgens in een vergadering bespreekt? In het voortraject van besluitvorming is het verstandig om voldoende waarborgen in de bouwen zodat mensen voldoende gelegenheid hebben om feedback te geven en mee te praten.

Besluiten bij meerderheid

De standaard manier van besluitvorming in de meeste verenigingsstatuten.

Consensus besluitvorming

Consent besluitvorming / Socratische besluitvorming

BOB-model

Beeldvorming, oordeelvorming en besluitvorming (BOB) of: Oriëntatie, evaluatie en controle

We hebben verschillende beelden van een situatie, we vinden verschillende dingen belangrijk. De oplossing van een ander is daarom vaak niet jouw oplossing. Daarom heeft het zin om voor over oplossingen te praten eerst de verschillende gezichtspunten te hebben ge-uit en gehoord.

Beeldvorming

 • Wat weten we?
 • Klopt alles wat we weten?
 • Wat weten we niet?
 • Hebben we die informatie echt nodig om tot een goed besluit te komen?
 • Hoe gaan we de ontbrekende informatie verzamelen?

Oordeelsvorming

 • Wat is ons doel?
 • Waar maken we ons zorgen over?
 • Wat zou die zorgen verminderen?
 • Aan welke voorwaarden moet het besluit voldoen acceptabel te zijn?

Besluitvorming

 • Wat besluiten we?
 • Wat gaan we doen?
 • Weet iedereen welk besluit is genomen?
 • Is iedereen het met het besluit eens?

Gedragen besluitvorming

Deze methode wordt o.a. bij Woongemeenschap Eikpunt gehanteerd.


Bronnen