Draaiboek voor het ontwikkelen van een woonproject

Uit Handreiking gemeenschappelijk wonen
Versie door Peter Bakker (overleg | bijdragen) op 24 nov 2017 om 09:09 (Fase 2: Planfase)
Ga naar: navigatie, zoeken

Opzetten van een woonproject met gemeenschappelijke (werk)ruimten

Anna Dijkhuis/Flip Krabbendam (november 2008)

De hier volgende schematisch weergegeven weg naar het realiseren van een gemeenschappelijk woon/werk project is gebaseerd op jarenlange ervaring. Eén van de belangrijke lessen uit het verleden is dat het sociale proces even cruciaal is als het bouwproces. Dan gaat het om vragen als: hoe krijg of houd je een stevige groep bij elkaar, hoe verdeel je de taken en houd je mensen gemotiveerd en vooral ook: hoe bereid je als groep voor op realistische samen woon (en samen werk) relaties. Daarom zijn bij de fasen steeds twee ongeveer parallel lopende routes aangegeven: Het sociale proces en het Ontwerpproces (later Bouwproces).

Belangrijke stappen zijn op een rij gezet. Maar, zoals met elke schema: De werkelijkheid is altijd anders en complexer. Toch zijn wij ervan overtuigd dat het schema bruikbaar is in de praktijk. Elke groep die een project wil realiseren kan onderstrepen wat voor hun van belang is, wat ze minder belangrijk vinden of zelfs niet aan de orde is. Sommige groepen hebben bijvoorbeeld al een lokatie en een opdrachtgever. Andere groepen hebben al een programma van eisen. Dat verschilt. Maar uit de praktijk blijkt dat de handleiding-in-fase voor alle groepen nuttig kan zijn als voorbereiding op de route die afgelegd moet worden én als checklist. *)

  • ) de fasen 1 t/m 3 zijn recent aangepast/verbeterd. Het schema blijft in ontwikkeling

Gemeenschappelijk wonen: het opzetten van een project

Fase 1: Initiatieffase

Sociale proces Ontwerpproces
1. Het Ideaal Het Luchtkasteel
motieven groot, klein, oud, nieuw, stad, buiten
2. Medestanders Voorlopig woonprogramma
werven leefstijlgenoten sociaal ruimtelijke opbouw

werkruimten? ecologisch?

3. Oriënteren Programma van eisen
profiel

projectbezoek, websites literatuur, deskundigen

ontwerpvoorstellen
4. Naar buiten treden Partijen bouwproces
pers, belangenvereniging, formaliseren / juridische status gemeente, corporatie, ontwikkelaar, (architect?)
5. Continuïteit Toezeggingen werven / aanvullen groep politieke steun, locatie, formele opdrachtgever, procesbegeleiding
Feest
Mijlpaal 1: Toezeggingen binnen / actoren bekend

(gemeente, lokatie, corporatie / bouwheer) Convenant Continuïteit in de Bewonergroep (aantal actieve leden, kerngroep, juridische status, overlegvorm: werk / mandaatgroepen)

Fase 2: Planfase

Sociale proces Ontwerpproces
6. Rechtspersoonlijkheid Samenwerkingsovereenkomst
huishoudelijk reglement

besluitvormingsproces

rolverdeling: corporatie / bouwheer en bewonersvereniging, begeleiding
7. Architectenkeuze Architectenkeuze
bewonerskeuze / bewoners adviseur? keuze corporatie / bouwheer
colspan="2"!overeenstemming
8. Gemeenschappelijkheid Programma van Eisen
privé en gemeenschappelijke ruimten: definitieve sociale opbouw ruimtelijke ordening van privé en gemeenschappelijke ruimten
9. Planteam werk/mandaatgroep Planteam
terugkoppeling / feedback aan architect Feedback aan architect, afstemming met formele opdrachtgever en regelgeving
overeenstemming
10. Continuïteit Definitief Ontwerp (D.O.)
interne cohesie, betrokkenheid: taken, communicatie, commitment verklaring afronding ontwerpproces
goedkeuring D.O.
Viering mijlpaal 2