Huishoudelijk reglement 50+ Woongroep Nimmerdor

Uit Handreiking gemeenschappelijk wonen
Versie door 83.162.251.188 (overleg) op 23 nov 2017 om 19:10 (Nieuwe pagina aangemaakt met '== Inleiding == Voor een vereniging is een Huishoudelijk Reglement vereist. Het Huishoudelijk Reglement bevat een aantal regels als aanvulling op en uitwerking van...')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Inleiding

Voor een vereniging is een Huishoudelijk Reglement vereist. Het Huishoudelijk Reglement bevat een aantal regels als aanvulling op en uitwerking van de statuten. Het mag niet in strijd zijn met die statuten of met de wet. Anders dan bij statuten, komt bij het vaststellen en wijzigen van een Huishoudelijk Reglement geen notaris te pas; wel is een uitspraak van de ledenvergadering vereist. Voor de leden is het Huishoudelijk Reglement bindend. Het Reglement bevat regels die duidelijk maken hoe de woongroep functioneert. Het is een leidraad voor individuele leden inzake hun eigen bezigheden en biedt houvast aan het bestuur bij beslissingen daarover of bij eventuele geschillen. Het dient niet om het verenigingsleven "dood" te reglementeren, maar om de in de praktijk nodig gebleken regels vast te leggen. Elke woongemeenschap heeft een eigen leefstijl, geënt op de verwachtingen en wensen van de eerste deelnemers. Die zal echter telkens moeten worden aangepast aan de wensen van latere bewoners. Het reglement moet dan ook worden gezien als een momentopname in een proces. Het weerspiegelt de opvattingen van de op dat ogenblik aan de vereniging deelnemende leden.

Artikel 1 - Bestuur

De taken van het dagelijks bestuur zijn als volgt verdeeld:

Voorzitter

 1. Het (mede)plannen en voorbereiden van bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen.
 2. Het leiden van genoemde vergaderingen.
 3. Het doen vertegenwoordigen van de woongroep naar buiten.

Secretaris

 1. Het behandelen van de in- en uitgaande correspondentie.
 2. Het plannen van eerder genoemde vergaderingen.
 3. Het bijhouden van de administratie.
 4. Het controleren van de bank- en giroafschriften.
 5. Het bijeenroepen van de leden voor vergaderingen met inachtneming van de statuten.
 6. Het schriftelijk (doen) vastleggen van de genomen besluiten.
 7. Het opstellen van een jaarverslag.

Penningmeester

 1. Het beheren van de gelden van de vereniging.
 2. Het innen van alle, de vereniging toekomende, gelden.
 3. Het zelfstandig doen van betalingen tot maximaal 250 euro.
 4. Het bijhouden van de financiële administratie.
 5. Het aanbieden van het financieel jaarverslag.
 6. Het opstellen en voorleggen van een begroting voor het volgend kalenderjaar.

Artikel 2 - Bestuursvergaderingen

 Het dagelijks bestuur vergadert volgens een samen te stellen rooster. Extra vergaderingen worden gehouden als de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Artikel 3 - Ledenvergaderingen

 In aanvulling op de verplichte algemene ledenvergaderingen zullen er als de omstandigheden daartoe aanleiding geven extra ledenvergaderingen gehouden worden. Aspirant-leden worden uitgenodigd de ledenvergaderingen bij te wonen. Zij hebben geen stemrecht.