Inkomenstoets in beheerovereenkomst

Uit Handreiking gemeenschappelijk wonen
Versie door Peter Bakker (overleg | bijdragen) op 26 mrt 2021 om 19:09 (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Een voorbeeld beheerovereenkomst tussen een woongemeenschap en een woningbouwcorporatie waarin uitzonderingen op de de inkomentoets zijn geregeld. DEWOONRUIMTETOEW...')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Een voorbeeld beheerovereenkomst tussen een woongemeenschap en een woningbouwcorporatie waarin uitzonderingen op de de inkomentoets zijn geregeld.

DEWOONRUIMTETOEWIJZINGSPROCEDURE 4.L Indien een woning vrijkomt dan heeft CWA het recht om een potentiële huurder voor te

   dragen aan TI.

4.2 Indien tegen de voorgestelde huurder zwaarwegende argumenten bestaan, bijvoorbeeld

   omdat de huurder eerder ontruimd is vanuit een huurwoning (wegens huurachterstand,
   handelen in strijd met de Opiumwet), is TI gerechtigd de voordracht van CWA te
   weigeren. Hierbij zal TI schriftelijk een met redenen omklede argumentatie sturen aan
   het bestuur van CWA waarna overleg mogelijk is, indien CWA de argumentatie niet
   steekhoudend vindt.

4.3 WI zal, indien de huurder voldoet aan de inkomenstoets, de door CWA voorgedragen

   huurder een huurovereenkomst voor woon ruimte me t'algemene huurvoorwaarden
   woonruimte'ter ondertekening aanbieden gebaseerd op het model zoals door TI op dat
   moment wordt gehanteerd. Een aanbieding als hier bedoeld dient te geschieden binnen
   twee weken na voordracht van de potentiële huurder door CWA aan TI. De potentiële
   huurder dient vervolgens binnen 14 dagen tot ondeftekening en retournering aan TI
   over te gaan, bij gebreke waarvan TI CWA schriftelijk zal informeren dat geen
   overeenkomst tot stand is gekomen   , zodat CWA in staat is een nieuwe voordracht te
   doen. E,e.a, met inachtneming van aftikel 4.1 en artikel 4.5.

4.4 CWA kan FI verzoeken om een woning te verhuren aan een persoon met een inkomen

   boven de laagste inkomensgrens (€ 38,035   - prijspeil 2019). WI zal deze verzoeken vier
                              /fb         /
   keer per kalenderjaar honoreren. TI zal hiervoor gebruik maken van de marge die haar
   gegund is in de wet- en regelgeving.

4.5 Indien CWA binnen 5 maanden na de datum waarop de huurovereenkomst van de

   leeggekomen woonruimte eindigt geen nieuwe huurder heeft voorgedragen die alsdan
   een huurovereenkomst als hiervoor bedoeld met TI heeft gesloten, dan vervalt het recht
   van CWA om een nieuwe huurder voor te dragen. De toewijzing van TI behoeft dan geen
   goedkeuring van CWA noch van de huurders van het cluster, waarin de betreffende
   woonruimte is gelegen.