Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie

Uit Handreiking gemeenschappelijk wonen
Versie door Peter Bakker (overleg | bijdragen) op 9 mrt 2022 om 22:00
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++)

(bron Boschgaard)

SDE++ is een subsidie voor hernieuwbare energie-opwekking bij een grootverbruik aansluiting systeem (GVA) door bedrijven en (non-)profit instellingen (zoals Boschgaard of Zayaz).
De SDE++ is een verbreding van de voormalige SDE+. SDE++ stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft.

2020

De SDE++ geldt voor 2021 en half 2022 en moest tussen 24 november en 17 december 2020 worden aangevraagd. In die tijd zijn er vier kort aanvraagperiode (vanaf 24 en 30 november en 7 en 14 december). Voor elke periode is er een totaalbedrag beschikbaar. Totaal is er € 5 miljard beschikbaar.
Hoe eerder aangevraagd hoe meer kans op de subsidie. Meer te verwachten CO2 reductie verhoogt ook de kans.
Aanvragen kunnen vanaf 10 november 2020 als concept bij de RVO worden ingevoerd op mijn.rvo.nl/sde (inloggen met DigiID via mijn.rvo.nl/login of EHerkenning voor bij de KvK ingeschreven bedrijven (ook organisaties?))

Voor Boschgaard is de SDE++ subsidie op 14 december 2021 aangevraagd en op 13 augustus 2021 afgewezen omdat er meer aanvragen waren dan er subsidie is.

2021

SDE++ voor 2022 moet tussen 5 oktober en 11 november 2021 worden aangevraagd. Voor de SDE++ 2021 is een budget van € 5 miljard beschikbaar.

2022

binnenkort meer over

De installatie moet binnen 18 maanden na afgifte van de beschikking (bron RVO-Zon SDE++) zijn gerealiseerd.

SDE+ subsidieerde en SDE++ subsidieert op wat je aan duurzame energie produceert. Het maakt daarbij niet uit of je de opgewekte energie helemaal zelf gebruikt of geheel of gedeeltelijk aan het energienet levert. Omdat de overheid moet kunnen nagaan hoeveel groene energie je installatie oplevert moet worden gemeten. Dat meten wordt gedaan door een bruto productiemeter in je systeem op te nemen of te laten opnemen. Deze meter wordt over het algemeen door je energie-leverancier uitgelezen en zo te lezen wordt de meter ook door het energie-bedrijf geleverd en aan je verhuurd (net zoals de normale energie-meter), voor iets van € 28 per jaar (excl. BTW).
De SDE++ subsidieert het verschil van wat het je installatie kost om een kWh te produceren en de prijs die je aan het nutsbedrijf zou betalen. Daarbij worden alle kosten van je installatie meegerekend: de investering in de installatie, de rente die je betaalt over de lening die daarvoor is aangegaan, advies-kosten, onderhoud- en beheerkosten.
Anders gezegd: De SDE++ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van hernieuwbare energie en de marktwaarde van de geleverde energie. De hoogte van de SDE-bijdrage is daarmee afhankelijk van de energieprijs-ontwikkeling.

De looptijd is 15 jaar. Dat wil zeggen dat het verschil in kWh-prijs gedurende de eerste 15 jaar wordt bijgelegd en daarna niet meer.

Een zonnepanelen-installatie moet minimaal 15 kWp per jaar opleveren. De voor Boschgaard door SustaiNRGY gemaakte berekening gaat uit van een jaaropbrengst van ongeveer 80 kWp (Wp = Wattpiek).

Volgens onze adviseur SustaiNGRY is er geen omgevingsvergunning nodig. Dat bleek inderdaad niet nodig.
N.B. Op de RVO website staat: Worden de zonnepanelen niet op een bestaand dak geplaatst, maar in een veldopstelling, op een nieuw te bouwen gebouw, of aan een gevel (in het zicht)? Dan hebt u een vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) nodig.

Berekening subsidie

In 2019 ging het om € 0,04 tot € 0,06 per kWh. Voor wat je zelf gebruikt krijg iets minder dan wat je aan het net levert. (dit nog uitleggen)

Zie ook de webinar van 20-06-2020 over SDE++

Mogelijk is SDE++ voor 'CO2-reducerende warmte' ook interessant voor Boschgaard. Bijvoorbeeld bij terugwinning van warmte uit afvalwater. Bij het gebruik de warmtepomp bij aardwarmte zal dat niet gelden want bij geothermie warmte gaat het om een diepte van minimaal 500 meter.

Zie ook kamerbrieven (brieven van de minister aan de Tweede kamer). Zoals Kamerbrief uitvoering stimulering hernieuwbare energie en CO₂-reductie van 24-06-2020, waarin te lezen is dat voor de SDE+ subsidie 2020 7.525 aanvragen waren (met een totaalbedrag van € 9,1 miljard) waarvan er 1.160 zijn toegekend (€ 5 miljard).

Aanvraag voorwaarden

(bron: RVO)

  • Alleen de beoogd producent kan SDE++-subsidie aanvragen. Je bent een beoogd producent als je van plan bent om zelf de productie-installatie in bedrijf te nemen en te exploiteren.
  • Maximaal 1 aanvraag per categorie productie-installatie per adres
  • Een haalbaarheidsstudie met een exploitatieberekening van het project moet bij de subsidieaanvraag zijn toegevoegd
    • RVO: Voor de categorie 'Zon-PV met een vermogen lager dan 1 MW' is het voldoende om een kaart of tekening mee te sturen waarop de aangevraagde zon-PV-installatie is ingetekend.
  • Er moeten vergunningen zijn afgegeven door het bevoegd gezag
  • Het bedrag waarvoor u subsidie aanvraagt (het zogenaamde fasebedrag) kan variëren.
  • Als je gebruikmaakt van SDE++-subsidie, kun je geen gebruik maken van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) en/of de Energie-investeringsaftrek (EIA).
  • Als je zelf niet de eigenaar van de beoogde locatie voor de productie-installatie bent heb je vooraf toestemming van de eigenaar nodig.

Bijlagen bij uw aanvraag voor de SDE++

(bron: RVO)

Check welke netwerkbeheerder je hebt op www.eancodeboek.nl. Voor Mgr. Van Roosmalenplein 23 (was 32), 5213 GD Den Bosch is dat Enexis NB.
N.B. De EAN code van de aansluiting op nummers 32 is: 871687940033527718 (is als 'bijzondere aansluiting': waarschijnlijk de bouwstroom). Zie ook Elektriciteitsaansluiting. Voor nummer 23 is er oktober 2021 nog geen aansluiting bekend.

Bronnen

RVO

Hieropgewerkt

Diverse bronnen