Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

Uit Handreiking gemeenschappelijk wonen
Versie door Peter Bakker (overleg | bijdragen) op 10 mrt 2022 om 17:01 (Kleinverbruikaansluiting)
Ga naar: navigatie, zoeken

Hoe werkt de SCE subsidie?

(bron RVO)

De SCE is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat wij de subsidie uitkeren in de vorm van een bedrag per geproduceerde kWh.

Elk jaar stellen wij per type installatie basisbedragen vast. Het basisbedrag is het bedrag per geproduceerde kWh, dat nodig is om de installatie rendabel te maken. Het basisbedrag van het jaar waarin u aanvraagt, geldt voor de hele subsidieperiode van 15 jaar. U heeft dus langdurige zekerheid over het rendement op de investering.

De subsidie per kWh is het verschil tussen het basisbedrag en het correctiebedrag. Het correctiebedrag is de marktprijs voor energie. Als de energieprijs stijgt, ontvangt u minder subsidie en als de energieprijs daalt, ontvangt u meer subsidie. De basisenergieprijs is de ondergrens van het correctiebedrag. De geproduceerde energie moet door CertiQ van certificaten (garanties van oorsprong GVO) voorzien zijn om in aanmerking te komen voor subsidie.

Budget

Het budget is € 150 miljoen. Er volgt jaarlijks een nieuwe openstellingsronde tot 1 april 2026.

De budgetverdeling gaat op volgorde van binnenkomst. Hierbij gaan wij uit van een volledige aanvraag die voldoet aan de eisen van de regeling. Is het budget op een bepaalde dag overtekend (er is dan voor meer budget aangevraagd dan er beschikbaar is)? Dan loten we binnen die dag. De loting bepaalt dan welke aanvragen voor subsidie in aanmerking komen.

Wat is een postcoderoos?

De leden (particulieren of bedrijven) en de installatie moeten woonachtig of gevestigd zijn binnen de aangevraagde postcoderoos. De postcodekaart van Nederland bepaalt het postcoderoosgebied. Met de Postcodeviewer (bij voorkeur openen met Firefox of Edge) kunt u uw postcoderoos bepalen.

Bijvoorbeeld: het zonnedak staat in een bepaald 4-cijferig postcodegebied. Alle deelnemers moeten ofwel in datzelfde postcodegebied wonen, of in één van de aangrenzende postcodegebieden. U kunt de productie-installatie in het midden van de postcoderoos realiseren of in één van de 'blaadjes' van de roos. In dat laatste geval noemen we dit ook wel de postcoderups. De deelnemers moeten allemaal binnen de vastgestelde postcoderoos wonen of gevestigd zijn. Bedrijven die in de postcoderoos gevestigd zijn, mogen als lid in de energiecoöperatie meedoen, onder de voorwaarde dat ze een kleinverbruikersaansluiting hebben.

Allocatiepunt

Een allocatiepunt is een meetpunt waaraan een marktpartij is gekoppeld en waarvan de meetdata centraal worden uitgewisseld. Elke productie-installatie mag maar met één allocatiepunt op het net zijn aangesloten. Dat allocatiepunt mag niet gedeeld worden met andere productie-installaties.

Aansluiting

De categorie Zon-PV is er voor installaties die u aansluit op het elektriciteitsnet via een klein- of grootverbruikersaansluiting. Een kleinverbruikersaansluiting is een aansluiting op het elektriciteitsnet met een totale maximale doorlaatwaarde van maximaal 3 * 80 ampère. Een grootverbruikersaansluiting is een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van meer dan 3 * 80 ampère. Installaties met een grootverbruikersaansluiting kunnen geen gebruikmaken van de salderingsregeling.

U mag uw productie-installatie ook aansluiten op het elektriciteitsnet via de aansluiting van een naastgelegen adres. U realiseert uw installatie op de locatie waarvoor de subsidie is afgegeven. Wilt u een productie-installatie op 2 naastgelegen locaties realiseren? Of heeft uw locatie meerdere huisnummers? U beschrijft dit dan duidelijk in uw subsidieaanvraag.

Bij een GVA mag ook energie afgenomen worden, bij KVA niet. Zie hieronder:

Netlevering en niet-netlevering

Voor de categorie Zon-PV met een kleinverbruikersaansluiting komt alleen de productie voor netlevering in aanmerking voor subsidie. Dit is de energie die u niet zelf verbruikt, maar teruglevert aan het elektriciteitsnet. De productie-installatie moet aangesloten zijn op een zuiver teruglever-allocatiepunt. Een allocatiepunt is een administratief meetpunt waaraan een marktpartij (de afnemer die over de aansluiting beschikt) is gekoppeld.

Met een grootverbruikersaansluiting is het mogelijk om zowel voor netlevering aan te vragen als ook (een deel) voor eigen verbruik (niet-netlevering). Hiervoor gelden verschillende basisenergieprijzen en correctiebedragen. Uw financieel voordeel is groter als u de opgewekte elektriciteit zelf gebruikt, omdat u geen energiebelasting, opslag duurzame energie (ODE) en transportkosten betaalt. Daarom geldt voor ‘eigen gebruik’ een hoger correctiebedrag.

De werkwijze is als volgt: vraagt u aan in de categorie grootverbruikersaansluiting? Dan geeft u in het aanvraagformulier aan hoeveel van de productie u gebruikt voor ‘niet–netlevering’ (eigen verbruik). De subsidieverlening baseren wij vervolgens op de basisenergieprijs voor ‘netlevering’.


Kleinverbruikaansluiting

Bij een productie-installatie met een kleinverbruikersaansluiting moet het allocatiepunt een zuiver terugleverallocatiepunt zijn. Dit is omdat eigen verbruik van installaties ‘achter de meter’ niet toegestaan is voor dit soort productie-installaties.

Transportindicatie bij een grootverbruikersaansluiting

Sluit u de productie-installatie aan op het elektriciteitsnet met een grootverbruikersaansluiting? Dan bent u verplicht om een transportindicatie mee te sturen. Uit deze indicatie moet blijken dat er transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor u de subsidie aanvraagt. Uw netbeheerder verzorgt de transportindicatie. Omdat de transportcapaciteit op het elektriciteitsnet kan veranderen, moet de indicatie zijn afgegeven binnen een maand voordat u subsidie aanvraagt.

Terug naar Milieuvriendelijk wonen

Bronnen