Ter inspiratie: verschil tussen versies

Uit Handreiking gemeenschappelijk wonen
Ga naar: navigatie, zoeken
 
Regel 1: Regel 1:
Antwoorden die bewoners van verschillende woongemeenschappen gaven op vragen die de [[Vereniging Gemeenschappelijk Wonen]] hen voorlegden is wellicht inspiratie voor je eigen woongemeenschap.
+
Onderstaade antwoorden die bewoners van verschillende woongemeenschappen gaven op vragen die de [[Vereniging Gemeenschappelijk Wonen]] hen voorlegden is wellicht inspiratie voor je eigen woongemeenschap.
  
 
=Heeft jouw woongemeenschap een gezamenlijke woonvisie?=
 
=Heeft jouw woongemeenschap een gezamenlijke woonvisie?=
Regel 23: Regel 23:
  
 
=Zijn er collectieve taken waarvan wordt verwacht dat alle bewoners eraan bijdragen, en zo ja, (hoe) wordt de uitvoering geëvalueerd?=
 
=Zijn er collectieve taken waarvan wordt verwacht dat alle bewoners eraan bijdragen, en zo ja, (hoe) wordt de uitvoering geëvalueerd?=
*  
+
* Ja, er zijn collectieve taken, zoals het schoonmaken van gezamenlijke ruimten, onderhoud huis en tuin; het is onze eigen koopwoning. Verder circa 1x per week koken en boodschappen doen. Evalueren doen we niet echt.
 +
* Een beheercommissie waakt over de voortgang.
 +
* Ja. Gesprekken en elkaar support geven.
 +
 
 +
=Hoe wordt er binnen de gemeenschap omgegaan met nieuwe ideeën/ initiatieven? Dat wil zeggen: Hoe brengen initiatiefnemers hun ideeën in en hoe wordt het initiatief binnen de gemeenschap verder uitgewerkt en vormgegeven?’=
 +
* De huisvergadering en het avondeten zijn de plek waar je met ideeën kan komen. Daarna gaan 1 of 2 bewoners ermee aan de slag.
 +
* Gewoon tijdens het eten. Soms vindt de meerderheid het een goed idee en een andere keer niet.
 +
* Elk idee is welkom. Als het past binnen het lopende proces dan gaan we kijken hoe we het gaan toepassen.We moeten er wel aan toe zijn. Het gaat dan om het versterken van de uitgangswaarden: natuur, menselijkheid, inzicht, gezondheid, geluksgevoel.
 +
 
 +
=Hoe neemt de gemeenschap besluiten, en hoe worden besluiten voorbereid?=
 +
* Gewoon tijdens het eten. Soms vindt de meerderheid het een goed idee en een andere keer niet.
 +
* Afstemming, intuïtie en logica, een schets door de betrokkenen aan de groep. Alle aspecten benoemen.
 +
 
 +
=Hoe wordt er omgegaan met verdeeldheid (tijdens de vergadering) over een voorgenomen of genomen besluit?=
 +
* Meestal vredelievend en soms wordt er gescholden. We komen er altijd wel uit. Daarvoor zijn we misschien ook te klein.
 +
* Regels t.a.v. besluitvorming is vastgelegd in de statuten en uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.
 +
* Consensus, als centrale vraag stellen of er geen bezwaar is tegen het (voor)genomen besluit ook als iemand het er niet mee eens is.
 +
 
 +
=Hoe wordt er bij vergaderingen of andere collectieve activiteiten stilgestaan bij hoe leden zich voelen / hoe het met leden gaat? Wordt er ruimte gemaakt voor emoties?=
 +
* Beperkte aandacht tijdens huisvergadering, verder buiten de vergadering om, maar er is niets geregeld.
 +
* Ruimte voor emoties proberen we te respecteren.
 +
* Niet specifiek vast gelegd. Wel is er na de alg. verg altijd een ongedwongen bijeenkomst met een borrel.
 +
* Ruimte voor emoties is er in en buiten de bijeenkomsten. Gevoel en intuïtie altijd belangrijk.
 +
 
 +
=Hoe wordt er omgegaan met conflictsituaties en vertrouwenskwesties?=
 +
* We proberen dat tijdens of buiten de huisvergadering om te bespreken.
 +
* Uitpraten!
 +
* Er wordt wel gekeken of er een geschikt persoon is die een middelende rol kan spelen. Dit wel binnen de gemeenschap.
 +
* Uitspreken en benoemen en schetsen hoe de geschiedenis is. Wederzijds respect voor ieders mening is essentieel.
 +
 
 +
=Heeft er in jullie woongemeenschap wel eens een vorm van bemiddeling plaatsgevonden tussen bewoners onderling/commissies en/of het bestuur?=
 +
* Er is wel eens bemiddeling door het bestuur gedaan.
 +
 
 +
=Hoe stimuleren jullie dat bewoners elkaar aanspreken als er iets is? Heb jij ideeën over hoe je een aanspreekcultuur kan bevorderen?=
 +
* Bij elke huisvergadering is er een rondje "klein huishoudelijk leed". Dat werkt erg goed. Daar kan je kwijt als er te veel rommel is, niet goed wordt schoongemaakt, enzovoort.
 +
* Er is altijd wel een persoon in een groep die daar goed in is.
 +
* Er wordt niet echt aandacht aan dit thema besteed.
  
 
Je bent harte welkom om deze vragen ook te beantwoorden via de pagina [http://www.gemeenschappelijkwonen.nl/uitwisseling Uitwisseling]
 
Je bent harte welkom om deze vragen ook te beantwoorden via de pagina [http://www.gemeenschappelijkwonen.nl/uitwisseling Uitwisseling]

Huidige versie van 26 nov 2020 om 19:37

Onderstaade antwoorden die bewoners van verschillende woongemeenschappen gaven op vragen die de Vereniging Gemeenschappelijk Wonen hen voorlegden is wellicht inspiratie voor je eigen woongemeenschap.

Heeft jouw woongemeenschap een gezamenlijke woonvisie?

 • Visie is een groot woord. Wel richten we ons op praktische voordelen van samenwonen, aandacht voor elkaar, verantwoordelijkheid voor ons huis en het milieu.
 • Ja! www.ecovrede.nl - specifiek Tiny Houses Is in oprichting met eerdere ervaringen. Nu een vast omlijnd plan en een organisatie met alles wat nodig is om te realiseren.

Welke omgangsvormen worden er van elkaar verwacht?

 • Aandacht voor elkaar, bijvoorbeeld bij het gezamenlijke avondeten; privacy op je eigen kamer, elkaar helpen, voorkomen van (geluid)hinder.
 • Ieders mening telt; uitpraten als er wat aan de hand is; verder een klein aantal huisregels.
 • Eerlijkheid, Natuur en natuurlijk leven, in de natuur met de natuur, afhankelijkheid van geld actief verminderen, eigen verantwoordelijkheid.

Hoe selecteren jullie nieuwe bewoners en toetsen jullie of iemand gemotiveerd is om actief bij te dragen aan de woongemeenschap?

 • Bij "sollicitatie" naar een kamer, moet je een motivatie schrijven waarom je in onze woongroep wilt wonen. Lijkt iemand geschikt, dan wordt deze uitgenodigd voor een gesprek, eventueel daarna nog een keer.
 • Wij zetten een advertentie in een woongroepenplatform.
 • Zoals in iedere samenwoonsituatie: het respecteren van elkaars grenzen en waar mogelijk elkaar bijstaan.
 • Intakegesprek en samenwerken aan verschillende projecten.

Wat doet jullie woongemeenschap om bewoners te stimuleren betrokken te blijven bij vergaderingen, activiteiten en/of collectieve taken?

 • Regelmatig (1x per maand) houden we een korte huisvergadering, daar is iedereen aanwezig (dat kan vrij eenvoudig omdat we maar met 5 bewoners zijn). daar en tijdens het avondeten probeer je elkaar te stimuleren.
 • Wij hebben twee woongroepen van 5 personen. De twee woongroepen eten 2x jaarlijks met elkaar, voor de gezelligheid en ook om zaken door te nemen. In mijn gedeelte eten we regelmatig met elkaar en treffen sowieso elkaar elke dag in de keuken/gezamenlijke huiskamer.
 • Een aantal regels rond schoonmaken is vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
 • Eigen verantwoordelijkheid geven en nemen, groepsproces en individueel proces alle aandacht geven, humor.

Zijn er collectieve taken waarvan wordt verwacht dat alle bewoners eraan bijdragen, en zo ja, (hoe) wordt de uitvoering geëvalueerd?

 • Ja, er zijn collectieve taken, zoals het schoonmaken van gezamenlijke ruimten, onderhoud huis en tuin; het is onze eigen koopwoning. Verder circa 1x per week koken en boodschappen doen. Evalueren doen we niet echt.
 • Een beheercommissie waakt over de voortgang.
 • Ja. Gesprekken en elkaar support geven.

Hoe wordt er binnen de gemeenschap omgegaan met nieuwe ideeën/ initiatieven? Dat wil zeggen: Hoe brengen initiatiefnemers hun ideeën in en hoe wordt het initiatief binnen de gemeenschap verder uitgewerkt en vormgegeven?’

 • De huisvergadering en het avondeten zijn de plek waar je met ideeën kan komen. Daarna gaan 1 of 2 bewoners ermee aan de slag.
 • Gewoon tijdens het eten. Soms vindt de meerderheid het een goed idee en een andere keer niet.
 • Elk idee is welkom. Als het past binnen het lopende proces dan gaan we kijken hoe we het gaan toepassen.We moeten er wel aan toe zijn. Het gaat dan om het versterken van de uitgangswaarden: natuur, menselijkheid, inzicht, gezondheid, geluksgevoel.

Hoe neemt de gemeenschap besluiten, en hoe worden besluiten voorbereid?

 • Gewoon tijdens het eten. Soms vindt de meerderheid het een goed idee en een andere keer niet.
 • Afstemming, intuïtie en logica, een schets door de betrokkenen aan de groep. Alle aspecten benoemen.

Hoe wordt er omgegaan met verdeeldheid (tijdens de vergadering) over een voorgenomen of genomen besluit?

 • Meestal vredelievend en soms wordt er gescholden. We komen er altijd wel uit. Daarvoor zijn we misschien ook te klein.
 • Regels t.a.v. besluitvorming is vastgelegd in de statuten en uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.
 • Consensus, als centrale vraag stellen of er geen bezwaar is tegen het (voor)genomen besluit ook als iemand het er niet mee eens is.

Hoe wordt er bij vergaderingen of andere collectieve activiteiten stilgestaan bij hoe leden zich voelen / hoe het met leden gaat? Wordt er ruimte gemaakt voor emoties?

 • Beperkte aandacht tijdens huisvergadering, verder buiten de vergadering om, maar er is niets geregeld.
 • Ruimte voor emoties proberen we te respecteren.
 • Niet specifiek vast gelegd. Wel is er na de alg. verg altijd een ongedwongen bijeenkomst met een borrel.
 • Ruimte voor emoties is er in en buiten de bijeenkomsten. Gevoel en intuïtie altijd belangrijk.

Hoe wordt er omgegaan met conflictsituaties en vertrouwenskwesties?

 • We proberen dat tijdens of buiten de huisvergadering om te bespreken.
 • Uitpraten!
 • Er wordt wel gekeken of er een geschikt persoon is die een middelende rol kan spelen. Dit wel binnen de gemeenschap.
 • Uitspreken en benoemen en schetsen hoe de geschiedenis is. Wederzijds respect voor ieders mening is essentieel.

Heeft er in jullie woongemeenschap wel eens een vorm van bemiddeling plaatsgevonden tussen bewoners onderling/commissies en/of het bestuur?

 • Er is wel eens bemiddeling door het bestuur gedaan.

Hoe stimuleren jullie dat bewoners elkaar aanspreken als er iets is? Heb jij ideeën over hoe je een aanspreekcultuur kan bevorderen?

 • Bij elke huisvergadering is er een rondje "klein huishoudelijk leed". Dat werkt erg goed. Daar kan je kwijt als er te veel rommel is, niet goed wordt schoongemaakt, enzovoort.
 • Er is altijd wel een persoon in een groep die daar goed in is.
 • Er wordt niet echt aandacht aan dit thema besteed.

Je bent harte welkom om deze vragen ook te beantwoorden via de pagina Uitwisseling