Voorbeeld van beheerovereenkomst

Uit Handreiking gemeenschappelijk wonen
Ga naar: navigatie, zoeken

Beheerovereenkomst

ONDERGETEKENDEN:

  1. Woningbouwvereniging De Blije Verhuurder, gevestigd en kantoorhoudende te E, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd NN, hierna te noemen ‘DBV’, en
  2. De vereniging Centraal Wonen A, gevestigd te E, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door MM (voorzitter), hierna te noemen ‘CWA’.

hierna te noemen ‘partijen’.

KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:

Artikel 1. DOEL

1.1. De beheerovereenkomst regelt die zaken tussen DBV en CWA die buiten de individuele huurcontracten om geregeld moeten worden en die het complex CWA betreffen. 1.2. De beheerovereenkomst is onverbrekelijk verbonden met de huurovereenkomsten tussen BWP en de huurders/bewoners, leden van CWA.

Artikel 2. BEGRIPSOMSCHRIJVING

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

Zeggenschap:
Alleenrecht om te beslissen respectievelijk een niveau dat voorwaarden kan stellen;

Medezeggenschap:
Medebeslissingsrecht;

Cluster:
Gebouw van twee verdiepingen met een oppervlak van 490 m², onderverdeeld in 12 vlakken met bijbehorende zolder, tuin en berging;

Vlak:
Een oppervlak van een/twaalfde cluster, ongeveer 40 m²;

Gemeenschappelijke ruimten:
Ruimten van een cluster die niet behoren tot de privé-ruimten;

(individuele) ruimten:
Privé-ruimten die in het huurcontract als ruimten zijn omschreven;

Huurder:
Persoon of groep van personen die één huurcontract hebben.