Voorbeeld van een samenwerkingsovereenkomst

Uit Handreiking gemeenschappelijk wonen
Versie door Peter Bakker (overleg | bijdragen) op 23 nov 2017 om 19:34 (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Ondergetekenden: ........... (opdrachtgever) en .................. (bewonersvereniging) in aanmerking nemende * dat deze overeenkomst tot doel heeft de samenwe...')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Ondergetekenden: ........... (opdrachtgever) en .................. (bewonersvereniging)

in aanmerking nemende

 • dat deze overeenkomst tot doel heeft de samenwerking te regelen tijdens de plan- en bouwfase van het project;
 • dat het uitgangspunt voor beide partijen zal zijn het programma van eisen, zoals dat in het vooroverleg tussen ondergetekenden is opgesteld en dat als bijlage bij deze overeenkomst is gevoegd;

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

1. Het projectteam

Er wordt een vast projectteam samengesteld dat bestaat uit:

 • tenminste drie leden van de bewonersvereniging
 • medewerkers van de opdrachtgever
 • de architect

Het aantal deelnemers namens de opdrachtgever en namens de bewonersvereniging zal zoveel mogelijk gelijk zijn.

2. Taken van het projectteam

Taken van het projectteam zullen onder andere zijn:

 • het kritisch beoordelen van het voorlopig programma van eisen;
 • het voorbereiden, begeleiden en beoordelen van het voorlopig ontwerp;
 • het begroten van de stichtingskosten;
 • het berekenen van exploitatie- en woonlasten;
 • goedkeuring van het definitieve ontwerp
 • beoordeling van en ter goedkeuring voordragen aan de opdrachtgever van bestek, bestektekeningen en begroting.

3. Inspraakronde bewonersvereniging

Zowel voor de goedkeuring van het voorlopig ontwerp als voor de goedkeuring van het definitieve ontwerp wordt een inspraakronde gehouden. Daarbij zullen alle toekomstige bewoners worden betrokken. De inspraakresultaten zullen op zorgvuldige wijze betrokken worden bij de verdere planontwikkeling.

4. De vergaderingen van het projectteam

De bewonersvereniging heeft het recht zich te laten vergezellen door een externe deskundige. De vergaderingen van het projectteam kunnen op uitnodiging van de voorzitter ad hoc door derden worden bijgewoond. De agenda van de vergaderingen wordt in onderling overleg vastgesteld. Van elke vergadering zal een besluitenlijst worden gemaakt die tijdig voor de aanvang van de volgende vergadering zal worden toegezonden. De opdrachtgever verzorgt het voorzitterschap en het secretariaat van het projectteam.