VrijCoop: verschil tussen versies

Uit Handreiking gemeenschappelijk wonen
Ga naar: navigatie, zoeken
(Hoe Werkt het?)
 
Regel 7: Regel 7:
 
Bij VrijCoop doen de bewoners zelf hun beheer: zij regelen zélf dat de huur op tijd wordt betaald, er aan betalingsverplichtingen wordt voldaan, er reparaties worden gedaan en dat er geld opzij wordt gezet voor groot onderhoud op basis van een meerjarenplan.
 
Bij VrijCoop doen de bewoners zelf hun beheer: zij regelen zélf dat de huur op tijd wordt betaald, er aan betalingsverplichtingen wordt voldaan, er reparaties worden gedaan en dat er geld opzij wordt gezet voor groot onderhoud op basis van een meerjarenplan.
  
De leden van VrijCoop beslissen samen over het aankopen en bijtreden van nieuwe projecten, maar ook over de verkoop van het vastgoed. Bij verkoop moet zowel VrijCoop als de bewoners/gebruikersvereniging voor stemmen. Het ideaal van VrijCoop is om duurzame en betaalbare huisvesting te creëren door panden vrij te kopen van de speculatie van de markt. Een aangekocht pand wordt in principe niet verkocht.
+
De leden van VrijCoop beslissen samen over het aankopen en bijtreden van nieuwe projecten, maar ook over de verkoop van het vastgoed. Bij verkoop moet zowel VrijCoop als de bewoners/gebruikersvereniging voor stemmen. Het ideaal van VrijCoop is om duurzame en betaalbare huisvesting te creëren door panden vrij te kopen van de speculatie van de markt. Het vastgoed wordt in principe niet verkocht.
  
 
=Mietshäuser Syndikat=
 
=Mietshäuser Syndikat=

Huidige versie van 2 apr 2021 om 10:25

VrijCoop is een vereniging van wooncoöperaties dat zich inzet voor betaalbare woonruimte voor iedereen. De initiatieven die zich bij VrijCoop aansluiten staan centraal. De organisatie zorgt ervoor dat vastgoed vrijgekocht wordt van de markt: door verkoop onmogelijk te maken zorgen de initiatieven en VrijCoop gezamenlijk voor woonruimte die op de lange termijn betaalbaar blijft. Door kennisuitwisseling en onderlinge initiatieven steunen de leden elkaar. VrijCoop wil op die manier initiatieven die in zelforganisatie dezelfde doelen nastreven ondersteunen.

Een wooncoöperatie / woongemeenschap welke de woningen en andere gebouwen in gezamenlijk eigendom bouwt uiteindelijk vermogen op. Dit vermogen is in de eerste 15 jaar nodig voor de financiering, herfinanciering en groot onderhoud. Op lange termijn draagt het opgebouwde kapitaal bij aan een duurzame instandhouding van de coöperatie. Het geeft veel meer financiële stabiliteit en zekerheid voor de leden. En met het kapitaal kunnen andere initiatieven geholpen worden. Mits je dat bij de start al goed regelt natuurlijk. Het kapitaal in de woongemeenschap / wooncoöperatie kan door de juiste statuten en contracten geen speelbal worden van speculatie.

Hoe Werkt het?

VrijCoop is een verbond van groepen en individuen met als doel panden of complexen van woningen of werkruimten tot collectief eigendom te maken. Het vastgoed wordt eigendom van de gemeenschap en niet van een individu. Bij VrijCoop doen de bewoners zelf hun beheer: zij regelen zélf dat de huur op tijd wordt betaald, er aan betalingsverplichtingen wordt voldaan, er reparaties worden gedaan en dat er geld opzij wordt gezet voor groot onderhoud op basis van een meerjarenplan.

De leden van VrijCoop beslissen samen over het aankopen en bijtreden van nieuwe projecten, maar ook over de verkoop van het vastgoed. Bij verkoop moet zowel VrijCoop als de bewoners/gebruikersvereniging voor stemmen. Het ideaal van VrijCoop is om duurzame en betaalbare huisvesting te creëren door panden vrij te kopen van de speculatie van de markt. Het vastgoed wordt in principe niet verkocht.

Mietshäuser Syndikat

VrijCoop zet het model van het in Duitsland actieve Mietshäuser Syndikat om naar de Nederlandse situatie. In verschillende steden in Duitsland wonen en werken bijna 2.000 mensen met elkaar in panden die in collectief bezit zijn en waarin individuen de door hen gebruikte en gedeelde ruimte huren.

Bronnen