VGW logo

Compensatie voor huishoudens met blokaansluiting

Jetten belooft huishoudens met blokaansluiting compensatie van hoge energieprijs via Belastingdienst

10-11-2022


LVGO-Intervisiemiddag Besturen van de woongemeenschap (op locatie)

Vrijwel elke woongemeenschap heeft een bestuur, van een VVE, een bewonerscommissie of een bewonersvereniging. Daarin worden afspraken en spelregels vastgelegd. Maar wat werkt en wat zijn de valkuilen? En welke gevolgen heeft nieuwe wet- en regelgeving op het besturen van een woongemeenschap of initiatiefgroep?

Zie bij de LVGO

11-11-2022


LVGO-thema-avond Een woongemeenschap starten in Zuid-Holland

Voor startende woongemeenschappen van ouderen bestaan er inmiddels twee landelijke stimuleringsregelingen. De provincie Zuid-Holland beschikt daarnaast over een eigen regeling. Wie komt daarvoor in aanmerking en hoe maak je hiervan gebruik?

Zie bij de LVGO

06-12-2022