Auto delen

Uit Handreiking gemeenschappelijk wonen
Ga naar: navigatie, zoeken

In veel woongemeenschappen worden auto's gedeeld. Soms informeel, tussen twee of drie mensen of huishoudens. Soms is er een vereniging voor opgericht, zoals bij CW 't Vierschaar in Apeldoorn en CW Lismortel in Eindhoven. Bij Boschgaard in Den Bosch zijn alle volwassen bewoners automatisch deelauto-lid.

Een vereniging is om meerdere reden handig als je met een iets grotere groep mensen bent. En ook als je meerdere auto's deelt. Wellicht wordt dat duidelijk als je onderstaande beschrijving van Vereniging Deelauto Lismortel (VDL) leest.

De VDL is eind 1996 door vier bewoners van CW Lismortel opgericht naar voorbeeld van de deelautovereniging bij CW 't Vierschaar in Apeldoorn.

VDL begon met één auto - overgenomen van een van de deelnemers - en zeven deelnemers. En groeide naar ongeveer 17 leden en drie auto's. In 2023 zijn 14 bewoners van CW Lismortel lid en heeft de vereniging 2 auto's.

De vereniging wil geen bezit en geen winst. Daarom wordt bij aanschaf van een nieuwe auto geld geleend (doorgaans van leden), wordt aan het eind van het jaar het positieve of negatieve saldo onder de leden gedeeld en loopt de aflossing van de leningen min of meer gelijk met de afschrijving op de auto's.

De leden betalen maandelijks voor hun lidmaatschap (in 2023 € 10) en een bedrag voor elke reservering, gereserveerd uur en gereden kilometer. (in 2023 € 4,15, € 0,45 en € 0,30). Maandelijks wordt dit afgerekend, na aftrek van de door het lid gemaakte kosten (brandstof tanken, reinigingsmiddelen, e.d.).

De verschillende taken zijn onder de leden verdeeld. Zoals besturen, zorgen voor auto-onderhoud, schoonmaken, maandelijkse afrekening.

Reserveren van een auto gebeurt met het eigen online reserveringssysteem.

De tarieven worden jaarlijks op nieuw bepaald aan de hand van de gemaakte kosten:

 • drievierde van de 'vaste kosten' (aanschaf, rente leningen, belastingen, verzekering) zijn terug te vinden in de reserverings-('instap')prijs en de uurprijs. Ieder voor de helft.
 • eenvierde van de aanschafkosten en de 'variabele kosten' (onderhoud, banden, brandstof) bepalen de kilometerprijs.

De auto's zijn all-risk verzekerd. Bij schade die niet is verzekerd, is het eigen risico voor het lid dat de auto op dat moment gebruikte, maximaal € 200

Een nieuw lid wordt met unanimiteit aangenomen. Ook voor andere besluiten is consensus nodig. Veel in de vereniging is op basis van vertrouwen, daarom is elkaar kennen belangrijk en blijft de vereniging onder de 20 leden.

Enkele andere afspraken en feitjes

 • Als een lid een auto langer dan 3 dagen wil lenen, moet deze dat aan de andere leden doorgeven.
 • Als tijdens de zomervakantie meerdere mensen er met een deelauto op vakantie willen, telt het vakantie-gebruik van voorgaande jaren. Degene die de auto voorgaande jaren het minst heeft gebruikt, kan de auto meenemen.
 • Om te voorkomen dat andere leden niet voor langere tijd zonder auto zitten, mogen niet alle auto's tegelijk voor langer gebruik worden gereserveerd.
 • Een auto-sleutel wordt bij de vorige gebruiker opgehaald. Voor het geval deze niet thuis is, is er een reserve sleutel op een centrale plaats.
 • Een reservering kan worden vrijgegeven. Als niemand de reservering overneemt betaal je het reserveringsbedrag en het bedrag voor het aantal uren.
 • Tanken doe je als de tankinhoud onder een kwart komt. Je tankt altijd vol.
 • Een deelauto mag alleen door een niet-lid worden bestuurd als een lid er naast zit.

Enkele opmerking bij het starten van een nieuwe deelautovereniging

 • Autoverzekeringen nemen alleen nog nieuwe deelautoverenigingen als alle leden ook lid zijn van de Vereniging voor Gedeeld Autogebruik (VGA). (kost € 20 per huishouden per jaar)
 • Dat geldt niet voor al bestaande verenigingen, zolang je niet van verzekeringsbedrijf wisselt.

Bronnen