Samenwerkingsovereenkomst Stichting Palet

Uit Handreiking gemeenschappelijk wonen
Ga naar: navigatie, zoeken

Teneinde in Papendrecht de woongroep 'Het Palet' te starten, komen de volgende partijen met elkaar een aantal zaken overeen.

Partijen

Woningstichting Papendrecht, Poldermolen 2, Papendrecht: deze stichting is de opdrachtgever voor de bouw en t.z.t. de verhuurder van het woongebouw aan de Hobbemastraat (Het Palet);

Woonvereniging Het Palet: de leden van de woongroep richten een vereniging op waarvan de 7 bewoners verplicht lid worden. Deze woonvereniging zal namens de bewoners optreden, contracten aangaan en de gezamenlijke ruimten beheren.

Stichting Woongroep Papendrecht: deze stichting ondersteunt de start en instandhouding van de woongroep;

Stichting Syndion: zorgaanbieder voor mensen met een handicap in de regio Dordrecht/Gorinchem;

Afspraken over wonen

De Woningstichting Papendrecht bouwt een appartementengebouw aan de Hobbemastraat, waarvan de 7 beganegrond-woningen verhuurd worden aan de individuele leden van de woonvereniging Het Palet. De leden van de woonvereniging Het Palet krijgen behalve over hun eigen appartement ook de beschikking over een aantal gezamenlijke ruimten, wat vastgelegd zal worden in de individuele huurcontracten.

De Woningstichting Papendrecht zal met de woonvereniging Het Palet schriftelijk in een beheerovereenkomst afspraken vastleggen over het onderhoud van de gezamenlijke ruimten, over de voordracht van nieuwe bewoners en over een jaarlijks onderling overleg.

De Stichting Woongroep Papendrecht financiert (door middel van sponsorgelden) de inrichting en aankleding van de gezamenlijke ruimten (assistentenruimte, gezamenlijke keuken, wasruimte, tuin, serre).

De Woning stichting Papendrecht is akkoord gegaan met het voorschieten van alle goedgekeurde extra kosten van aanpassingen in de bouw, met dien verstande dat deze extra kosten ook goedgekeurd zijn door de Stichting Woongroep Papendrecht. De Gemeente Papendrecht zal een aantal aanpassingen en individuele hulpmiddelen vergoeden vanwege de WVG. De Woningstichting Papendrecht heeft daarover afspraken gemaakt met de Gemeente Papendrecht.

De Stichting Woongroep Papendrecht, waar nodig ondersteund door de Woningstichting Papendrecht, zoekt financiering voor de overige extra kosten. Daarvoor zijn en worden fondsen en sponsors benaderd. De bewoners zelf doen een beroep op specifieke fondsen voor individuele hulp.

Afspraken over de zorg/assistentie/begeleiding

De Stichting Syndion zal de start van de woongroep ondersteunen; De toekomstige bewoners zullen er alles aan doen wat in hun vermogen ligt om zich individueel en als groep voor te bereiden op de nieuwe woonsituatie, waarbij de Stichting Syndion begeleiding aanbiedt;

De individuele toekomstige bewoners hebben bij het Zorgkantoor Waardenland een persoonsgebonden budget aangevraagd voor verpleging en verzorging en/of voor begeleiding.

De Stichting Woongroep Papendrecht bespreekt met de Stichting Syndion de globale personeelsinzet nadat alle budgetten voor de zorg bekend zijn.

Nadat de Woonvereniging Het Palet is opgericht en functioneert, zal de Stichting Syndion met de (individuele leden van de) woonvereniging verdere afspraken maken. Met de Stichting Syndion wordt een contract afgesloten voor het leveren van de begeleiding en de assistentie voor het bedrag dat aan de leden is toegewezen. De eerste twee jaar na de start van de woongroep zullen de leden van woonvereniging hun persoonsgebonden budgetten besteden bij de Stichting Syndion. Na deze twee jaar staat het de woonvereniging vrij om de gezamenlijke budgetten anders te besteden.

Rol van Stichting Woongroep Papendrecht

Het bestuur van de Stichting Woongroep Papendrecht zal zich inzetten om vooral de materiële voorwaarden te scheppen voor de start van de woongroep. Na de start kan de Woonvereniging Het Palet een beroep blijven doen op de Stichting Woongroep Papendrecht voor ondersteuning op diverse gebieden, zoals het zoeken naar vrijwilligers of het werven van fondsen voor bepaalde grote uitgaven.