Slotopmerkingen: tips voor ondersteuners

Uit Handreiking gemeenschappelijk wonen
Ga naar: navigatie, zoeken

Slotopmerkingen: tips voor ondersteuners

Om het succes van de ondersteuner te vergroten volgen hier tot slot nog een paar tips.

  1. Let goed op uw rol. De initiatiefnemers hebben vooral behoefte aan iemand die naast hen staat en met hen meedenkt. Het is niet de bedoeling dat de ondersteuner een leidende rol op zich neemt.
  2. Stel in het begin samen met de groep de uitgangspunten en woonwensen vast. Zorg dat er realiseerbare wensen worden geformuleerd.
  3. Besteed de nodige zorg aan het groepsproces en de onderlinge communicatie. Inspraak van alle leden is belangrijk. Binnen de groep moeten goede afspraken gemaakt worden om verwarring en irritaties te voorkomen.
  4. Breng de groep in contact met deskundigen en vergelijkbare initiatieven; probeer niet het wiel opnieuw uit te vinden.
  5. Zorg dat partijen waarmee wordt samengewerkt, een duidelijk belang daarin hebben. Maak de belangen, beweegredenen en mogelijkheden van anderen zichtbaar en spreek de groep daarop aan.
  6. Ga goed om met instanties en instellingen. De groep mag zich niet door bureaucratische rompslomp uit het veld laten slaan. Doorzettingsvermogen is vereist. Voor groepsgewijs wonen bestaan weinig tot geen aparte regels. Men zal zich in veel gevallen een uitzonderingspositie moeten verwerven.
  7. Ondersteun de groepsleden gedurende het proces. Help bij de voorbereiding van gesprekken, evalueer na afloop de gemaakte stappen en bepaal met elkaar de volgende activiteiten. Zorg dat de groepsleden het overzicht bewaren.
  8. Door verzet en lange procedures kan een project jaren duren. Stel daarom kleine tussendoelen en vier binnen de groep wanneer een van die doelen is bereikt. Dat kan de groep motiveren.