home

Gemeenschappelijk Wonen

voor gemeenschappelijk wonen in al haar vormen

Het doel van de Vereniging Gemeenschappelijk Wonen

Het bevorderen van de totstandkoming van woongemeenschappen door

  1. informatie ter beschikking te stellen aan initiatiefgroepen en belangstellenden
  2. het behartigen van de belangen van bestaande woongemeenschappen
  3. het leveren van bijdragen aan de beleidsontwikkeling door de rijks- en plaatselijke overheden op het gebied van volkshuisvesting
  4. het mogelijk maken en bevorderen van informatie en ervaringsuitwisseling tussen de aangesloten woongemeenschappen
  5. het onderhouden van contacten met andere organisaties, die betrokken zijn bij gemeenschappelijk wonen. Zowel in Nederland als internationaal.

[This text in English]