.

Gemeenschappelijkwonendag 2014

De jaarlijkse dag waarop een flink aantal woongemeenschappen in Nederland en België de deuren open zet.

Voor ieder die eens rond wil kijken. Voor iedereen die overweegt ook in een woongemeenschap te gaan wonen.

Woongemeenschappen die mee doen: meld je via deze link. Dan zorgen we voor een vermelding op deze website en sites van de LVCW en Samenhuizen.

17-01-2014

Huuralarm: Houd huren betaalbaar en trek de woningmarkt uit het slop

In een petitie roept de Woonbond de regering op om af te zien van drastische huurverhogingen en andere voor huurders nadelige maatregelen.

Op Huuralarm kun je de petitie ondertekenen.

De FGW staat van harte achter deze actie.

 

15-11-2012

Toegankelijkheid gemeenschappelijk wonen


Hoe kan Gemeenschappelijk Wonen toegankelijk blijven voor iedereen in het licht van de huidige wet en regelgeving?

Een belangrijke doelstelling van de meeste gemeenschappelijk wonen projecten is dat de woongemeenschap toegankelijk is voor eenieder die er wil wonen, ongeacht leeftijd, levensovertuiging, handicap en inkomen.

Toewijzing en doorstroming binnen gemeenschappelijk wonen projecten begint echter steeds problematischer te worden. Door de veranderende wet- en regelgeving wordt de toewijzing van huurwoningen ingeperkt.
Het maximale inkomen waarbij een huishouden nog in aanmerking komt voor een sociale huurwoning is begrensd op € 34.085.

Vervolgens spelen stijgende huurprijzen een rol voor de betaalbaarheid van de woningen voor inkomens, welke nog wel in aanmerking komen voor deze sociale huurwoningen.

Daarnaast worden er problemen met de doorstroming gesignaleerd, deels ten gevolge van de toegankelijkheid en betaalbaarheid, deels ten gevolge van de woningdifferentiatie binnen complexen.

Vanuit de Wetenschapswinkel Wageningen onderzochten Martijn Felder en Pieter van de Werdt dit alles op verzoek van de beide centraal wonen projecten in Wageningen.
Zij spraken met bewoners van verschillende centraal wonen projecten en met andere deskundigen.
Zij onderzochten de wet- en regelgeving en de diverse eigendom- en beheerconstructies.

Centraal daarbij staat de vraag welke eigendom- en beheerconstructies het meest geschikt zijn om de toegankelijkheid zo goed mogelijk te verbeteren, zonder de betrokkenheid van bewoners te verminderen.

18 oktober presenteerden Martijn en Pieter de resultaten van hun uitgebreide onderzoek en de aanbevelingen die daaruit voortvloeien.
Op 10 november volgde hun presentatie op de ledenbijeenkomst van de LVCW.
Het onderzoek is op websites van de Wetenschapwinkel, de LVCW en de FGW te lezen en te downloaden.

Wij denken dat dit onderzoek van groot nut is voor centraal wonen en andere vormen van gemeenschappelijk wonen. Zowel voor bestaande woongemeenschappen als voor woongemeenschappen in oprichting.

22-10-2012

Open Gemeenschappelijkwonendag 2012


Op zaterdag 19 mei was de vierde jaarlijkse Open Gemeenschappelijkwonendag. Een flink aantal woongemeenschappen in Nederland en België had op deze dag de deuren open gezet.

08-01-2012

Nieuwe onderkomen FGW


De FGW, LVCW en LVGO hebben sinds november een gezamenlijke werkplek in Utrecht.
Een volgende stap in verdere samenwerking.

Na enkele jaren een virtueel buro (er werd vanaf thuis gewerkt) te hebben gehad, hebben we weer een onderkomen voor vrijwilligers, vergaderingen en het ontvangen van bezoekers. In het pand van Solidair aan Lauwerecht: 20 minuten lopen van station Utrecht.

Op welke dagen de werkplek bemenst zal worden wordt binnenkort bekend.

05-10-2011

Inkomenstoets sociale huurwoningen


De FGW heeft, mede namens de LVCW en LVGO, in een brief aan alle leden van de Tweede Kamer en aan de minister van BZK, er bij de minister op aangedrongen opnieuw met Europa in discussie te gaan over deze kwestie, dan wel voor gemeenschappelijk wonen minder strikt te zijn, wat betreft de inkomensgrens die aan nieuwe bewoners van een sociale huurwoningen wordt gesteld.

Veel gemeenschappelijk woning projecten zijn immers bewust als woningwetwoningen gebouwd om voor iedereen toegankelijk te zijn.

Zie: FGW aan Tweede Kamer jan 2011 en FGW aan minister van BKZ jan 2011

Begin maart werd het FGW bestuur op het ministerie uitgenodigd voor een gesprek met enkele ambtenaren. We hebben wederzijds e.e.a. kunnen toelichten. Gezocht wordt naar mogelijke oplossingen.

Helaas was er vanuit het ministerie niet veel mogelijk, lees de reactie van het ministerie: het ministerie aan de FGW

Het ministerie raadt onderhandelen met de woningbouwcorporatie aan. Er moet ruimte zijn binnen de 10% uitzonderingen die er per jaar mogen zijn.

Intussen is dit onderwerp in de Tweede Kamer aan de orde geweest.

Zie voor de laatste ontwikkelingen op dit terrein: Inkomenstoets en GW

12-08-2011