.

De wooncoöperatie, dat zijn wij!

Platform31 coördineert het landelijke actieprogramma wooncoöperatie met als doel dat de wooncoöperatie op korte termijn een wezenlijk onderdeel is van het Nederlandse woonstelsel. Platform31 is het kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling. De missie is partijen verbinden, onderzoek doen en experimenteren met als doel: mensen prettig laten wonen, leven en werken.

De wooncoöperatie is een thema dat sinds 1 juli 2015 en binnen onze gelederen erg actueel is, omdat het een oplossing kan bieden om de diversiteit van nieuwe bewoners op peil te kunnen houden. Voorheen konden alle inkomens terecht in een woongemeenschap; nu, met de inkomenstoets is dat minder makkelijk. De wooncoöperatie kan daarvoor een oplossing bieden.

Op de website van Platform31 lees je meer over het landelijke actieprogramma en over wat er van een actieteam wordt verwacht. En ook wat je als actieteam krijgt.

Zie ook onder Zelfbeheer en wooncoöperatie

09-06-2016