.

GemeenschappelijkWonenDag 2015


Zo heet de jaarlijkse dag waarop een flink aantal woongemeenschappen in Nederland, België en Noord-Frankrijk de deuren open zet.

Voor ieder die eens rond wil kijken om te zien hoe het er aan toe gaat in een woongemeenschap. En voor iedereen die overweegt ook in een woongemeenschap te gaan wonen is het mogelijk om op zaterdag 16 mei 2015 - tussen 13 en 16 uur - een kijkje te nemen.

16-06-2016

Toegankelijkheid gemeenschappelijk wonen


Hoe kan Gemeenschappelijk Wonen toegankelijk blijven voor iedereen in het licht van de huidige wet en regelgeving?

Een belangrijke doelstelling van de meeste gemeenschappelijk wonen projecten is dat de woongemeenschap toegankelijk is voor eenieder die er wil wonen, ongeacht leeftijd, levensovertuiging, handicap en inkomen.

Toewijzing en doorstroming binnen gemeenschappelijk wonen projecten begint echter steeds problematischer te worden. Door de veranderende wet- en regelgeving wordt de toewijzing van huurwoningen ingeperkt.
Het maximale inkomen waarbij een huishouden nog in aanmerking komt voor een sociale huurwoning is begrensd op € 34.085.

Vervolgens spelen stijgende huurprijzen een rol voor de betaalbaarheid van de woningen voor inkomens, welke nog wel in aanmerking komen voor deze sociale huurwoningen.

Daarnaast worden er problemen met de doorstroming gesignaleerd, deels ten gevolge van de toegankelijkheid en betaalbaarheid, deels ten gevolge van de woningdifferentiatie binnen complexen.

Vanuit de Wetenschapswinkel Wageningen onderzochten Martijn Felder en Pieter van de Werdt dit alles op verzoek van de beide centraal wonen projecten in Wageningen.
Zij spraken met bewoners van verschillende centraal wonen projecten en met andere deskundigen.
Zij onderzochten de wet- en regelgeving en de diverse eigendom- en beheerconstructies.

Centraal daarbij staat de vraag welke eigendom- en beheerconstructies het meest geschikt zijn om de toegankelijkheid zo goed mogelijk te verbeteren, zonder de betrokkenheid van bewoners te verminderen.

18 oktober presenteerden Martijn en Pieter de resultaten van hun uitgebreide onderzoek en de aanbevelingen die daaruit voortvloeien.
Op 10 november volgde hun presentatie op de ledenbijeenkomst van de LVCW.
Het onderzoek is op websites van de Wetenschapwinkel, de LVCW en de FGW te lezen en te downloaden.

Wij denken dat dit onderzoek van groot nut is voor centraal wonen en andere vormen van gemeenschappelijk wonen. Zowel voor bestaande woongemeenschappen als voor woongemeenschappen in oprichting.

22-10-2012

Inkomenstoets sociale huurwoningen


De FGW heeft, mede namens de LVCW en LVGO, in een brief aan alle leden van de Tweede Kamer en aan de minister van BZK, er bij de minister op aangedrongen opnieuw met Europa in discussie te gaan over deze kwestie, dan wel voor gemeenschappelijk wonen minder strikt te zijn, wat betreft de inkomensgrens die aan nieuwe bewoners van een sociale huurwoningen wordt gesteld.

Veel gemeenschappelijk woning projecten zijn immers bewust als woningwetwoningen gebouwd om voor iedereen toegankelijk te zijn.

Zie: FGW aan Tweede Kamer jan 2011 en FGW aan minister van BKZ jan 2011

Begin maart werd het FGW bestuur op het ministerie uitgenodigd voor een gesprek met enkele ambtenaren. We hebben wederzijds e.e.a. kunnen toelichten. Gezocht wordt naar mogelijke oplossingen.

Helaas was er vanuit het ministerie niet veel mogelijk, lees de reactie van het ministerie: het ministerie aan de FGW

Het ministerie raadt onderhandelen met de woningbouwcorporatie aan. Er moet ruimte zijn binnen de 10% uitzonderingen die er per jaar mogen zijn.

Intussen is dit onderwerp in de Tweede Kamer aan de orde geweest.

Zie voor de laatste ontwikkelingen op dit terrein: Inkomenstoets en GW

12-08-2011