.

3e Landelijke Woongroependag

Op zondag 6 september vindt in Amsterdam de derde landelijke ontmoetingsdag voor woongroepen plaats.

Woongroepen uit heel het land krijgen de kans om ervaringen uit te wisselen over de uitdagingen en kansen van gemeenschappelijk wonen.

Voor meer zie www.woongroependag.nl

06-09-2015