VGW logo

De VGW organiseert sinds begin 2021 digitale thema-avonden voor uitwisseling van ervaring en kennis tussen bewoners van woongemeenschappen.

Voorgaande bijeenkomsten:

 Thema's die in 2022 aan de orde zullen komen zijn o.a.:

 Houd deze website en je eMail in de gaten voor de datum van elk van deze avonden.