VGW logo

Vragenlijst Inspiratie boekje

Wat leuk dat je meedoet aan onze enquête! De enquête bestaat uit 12 vragen. Wij hopen dat je tijd vrij wilt maken voor het invullen van de vragen en dat je relevante documenten met ons wilt delen. Zo help je mee aan het maken van een boekje met inspirerende praktijkvoorbeelden van vele woongemeenschappen in Nederland dat gratis via onze website te verkrijgen zal zijn. Zodra het boekje klaar is, zullen we je de link toesturen!

(zie over cookies onderin)


1 - Heeft jouw woongemeenschap een gezamenlijke woonvisie?

 

2 - Welke omgangsvormen worden er van elkaar verwacht?

 

3 - Hoe selecteren jullie nieuwe bewoners en toetsen jullie of iemand gemotiveerd is om actief bij te dragen aan de woongemeenschap?

 

4 - Wat doet jullie woongemeenschap om bewoners te stimuleren betrokken te blijven bij vergaderingen, activiteiten en/of collectieve taken?

 

5 - Zijn er collectieve taken waarvan wordt verwacht dat alle bewoners eraan bijdragen, en zo ja, (hoe) wordt de uitvoering geëvalueerd?

 

6 - Hoe wordt er binnen de gemeenschap omgegaan met nieuwe ideeën/ initiatieven? Dat wil zeggen: Hoe brengen initiatiefnemers hun ideeën in en hoe wordt het initiatief binnen de gemeenschap verder uitgewerkt en vormgegeven?’

 

7 - Hoe neemt de gemeenschap besluiten, en hoe worden besluiten voorbereid?

 

8 - Hoe wordt er omgegaan met verdeeldheid (tijdens de vergadering) over een voorgenomen of genomen besluit?

 

9 - Hoe wordt er bij vergaderingen of andere collectieve activiteiten stilgestaan bij hoe leden zich voelen / hoe het met leden gaat? Wordt er ruimte gemaakt voor emoties?

 

10 - Hoe wordt er omgegaan met conflictsituaties en vertrouwenskwesties?

 

11 - Heeft er in jullie woongemeenschap wel eens een vorm van bemiddeling plaatsgevonden tussen bewoners onderling/commissies en/of het bestuur?

 

12 - Hoe stimuleren jullie dat bewoners elkaar aanspreken als er iets is? Heb jij ideeën over hoe je een aanspreekcultuur kan bevorderen?

 
Als jullie van een van bovenstaande onderwerpen iets op schrift hebben staan en dat met de VGW wil delen zou je de tekst dan als bestand willen toevoegen? 

Namens de Vereniging Gemeenschappelijk Wonen willen wij je hartelijk bedanken voor het invullen van deze enquête. We zullen je reactie verwerken in een inspiratieboekje dat gratis beschikbaar zal worden gesteld via onze website.

Het is fijn als wij contact met je kunnen opnemen wanneer wij vragen hebben over uw antwoorden of bijlagen.

Naam*
Adres 
Telefoonnummer 
eMail 
Naam woongemeenschap 
Jaar van oprichting 
Mogen wij de naam van jouw gemeenschap noemen in de lijst van deelnemers?  ja nee
Mogen wij de naam van jouw gemeenschap noemen als we voorbeelden uit jouw gemeenschap beschrijven in het boekje?  ja nee

Mocht je zelf nog vragen hebben naar aanleiding van de enquête, stuur dan een email naar uitwisseling@gemeenschappelijkwonen.nl

Voer de code in (hoofd of kleine letters maakt niets uit):
 Change Code

Om te voorkomen dat je bij een eventuele storing alle ingevoerde tekst kwijt bent, wordt wat je invoert tijdelijk, als cookie, 10 dagen op je computer bewaard.
Na een storing of een herstart van je computer of browser zie je dat de door jouw ingevoerde tekst terug in dit formulier.
N.B. Dit werkt natuurlijk niet als je hebt ingesteld dat cookies worden geblokkeerd.